มหกรรมวันเด็ก 2558

รายชื่อผู้บริจาคผ่าน กองทุนครูบ้านนอก
งานมหกรรมวันเด็ก ประจำปี 2558

IMG_0271

10 มกราคม 2558
          คุณ กรษณ  เมืองนิล 300 บาท
8 มกราคม 2558
          คุณ เสก  บ้านดง 2,700 บาท
8 มกราคม 2558
          คุณ วรรณภา  แก้วกาหลง 2,400 บาท
8 มกราคม 2558
          คุณ ภรณี  สุภาเสพ 300 บาท
8 มกราคม 2558
          คุณ สุจิณณา  เล็กมีชัย 1,000 บาท
7 มกราคม 2558
          คุณ พัชราพรรณ  กิจพันธ์ 300 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ  สิรินันท์   สุขล้วน 1,500 บาท
6 มกราคม 2558           คุณ นาฎฤดี  สังวระ
3,000 บาท 
6 มกราคม 2558          คุณ พัทธมน  วิโรจนาภิรมย์และเพื่อนๆ 6,000 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ ฐานิษฐ์  สุริยณัฐวรกิจ 500 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ บุษกร   แสนพวง 1,000 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ จริยมาศ   ชวาลดิฐ (โจ้) 1,000 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ ดรุณี  เลิศศักดิ์เสรีกุล 1,000 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ สุภาภรณ์  ศิริอำมาตย์ 1,000 บาท
6 มกราคม 2558
          คุณ L J  Lalita 2,740 บาท
รวมยอดบริจาค 24,740

 

ขอขอบคุณผู้บริจาคทุกท่าน… และในส่วนของผู้บริจาคที่ยังไม่ได้ระบุชื่อทุกท่าน
ทางโครงการครูบ้านนอกได้ ส่งมอบทุนทรัพย์ ทุกบาท ทุกสตางค์ ที่ได้รับบริจาค สมทบเป็นค่าอาหาร สำหรับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2558 กว่า สองพันชีวิต..

ภาพกิจกรรมวันเด็ก

 

 

ใส่ความเห็น

scroll to top