รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ก่อตั้ง…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวั…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ตั้งอยู…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

รายละเอียดข้อมูล โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูด เปิดสอนตั้งแต่…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ม.4 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250มีนักเรียน 54 …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย…

ดูข้อมูลทั้งหมด
สามัคคีราษฎร์บำรุง

สามัคคีราษฎร์บำรุง

รายละเอียดของข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน   โต๊ะเก้าอี๊นักเรียน จำนวน จำนว…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/239. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ตั้งอยู…

ดูข้อมูลทั้งหมด
บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุป…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสบขาม เลขที่…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ  จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดดอนยอ  ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูและบุค…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ต โนนท่อน อ เมือง จ ขอนแก่น ต้องการงบประมาณในการปรับป…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม หม…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกาหลง ชื่อคนที่ประสาน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา

รายละเอียดข้อมูล ขอรับเงินบริจาคซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน ชื่อโรงเรียน/หมู่บ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละ173. โรงเรียนบ้านรัตนะ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต.ทัพไทย  อ.ตาพร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านถ้ำผาโด้ ชื่อคนที่ปร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก …

ดูข้อมูลทั้งหมด
นครราชสีมา

นครราชสีมา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ชื…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 เป็…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่บ้านแม่ลานหลวง หมู่ 12 ต.ยางเปียง…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล     โรงเรียนวัดหนองกรด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกลางราษฎร์บำรุง ชื่อค…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านเก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดป่าสะแก

โรงเรียนวัดป่าสะแก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดป่าสะแก …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสองแคว ตั้งอ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาส…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ประสานงาน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านปากดง ตั้งอย…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอมขอบริจาคช้อนส้อมให้ก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล 1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม 2.ห้องสมุดไม่มีห้…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ  จนถึง ป.6 มีนักเรียน 134 …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านท่าวารี …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยดูู่ ชื่…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองขวาง หมู…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ที่11 ต.แม่เห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน เชียง…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เเละเก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .....ปัจจุบันโร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ตำบล ศรีตระกูล อำเภอ ขุขันธ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม รายละเอียดเกี่ยวความต้องก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน- ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ที่   3   บ้านดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เนื่องด…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังกุลา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัสราพร เกาะแ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีมีเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 3316…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีสิ่งที่โรงเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110. - สอนตั้งแต่ อ.…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่อ…

ดูข้อมูลทั้งหมด