รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย…

ดูข้อมูลทั้งหมด
สามัคคีราษฎร์บำรุง

สามัคคีราษฎร์บำรุง

รายละเอียดของข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน   โต๊ะเก้าอี๊นักเรียน จำนวน จำนว…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/239. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ตั้งอยู…

ดูข้อมูลทั้งหมด
บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุป…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสบขาม เลขที่…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ  จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดดอนยอ  ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูและบุค…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ต โนนท่อน อ เมือง จ ขอนแก่น ต้องการงบประมาณในการปรับป…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม หม…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกาหลง ชื่อคนที่ประสาน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา

รายละเอียดข้อมูล ขอรับเงินบริจาคซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน ชื่อโรงเรียน/หมู่บ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละ173. โรงเรียนบ้านรัตนะ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต.ทัพไทย  อ.ตาพร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านถ้ำผาโด้ ชื่อคนที่ปร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก …

ดูข้อมูลทั้งหมด
นครราชสีมา

นครราชสีมา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ชื…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 เป็…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่บ้านแม่ลานหลวง หมู่ 12&…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล     โรงเรียนวัดหนองกรด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่ห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกลางราษฎร์บำรุง ชื่อค…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านเก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดป่าสะแก

โรงเรียนวัดป่าสะแก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดป่าสะแก …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสองแคว ตั้งอ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาส…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ประสานงาน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านปากดง ตั้งอย…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอมขอบริจาคช้อนส้อมให้ก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล 1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม 2.ห้องสมุดไม่มีห้…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ  จนถึง ป.6 มีนักเรียน 134 …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านท่าวารี …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยดูู่ ชื่…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองขวาง หมู…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ที่11 ต.แม่เห…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน เชียง…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เเละเก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .....ปัจจุบันโร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ตำบล ศรีตระกูล อำเภอ ขุขันธ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม รายละเอียดเกี่ยวความต้องก…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน- ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ที่   3   บ้านดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เนื่องด…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังกุลา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัสราพร เกาะแ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีมีเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 3316…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีสิ่งที่โรงเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110. - สอนตั้งแต่ อ.…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่อ…

ดูข้อมูลทั้งหมด