รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน คุณครูสายผู้สอน จำนวน 3 คน  ชื่อคนที่ประสานงาน ครูเล็ก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0900157260email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) lekja1989 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.เปลี่ยนไม้ผนังอาคารเรียน เนื่องจากอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมและทาสีภายในห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน 2.ฉากกั้นห้องสมุดระหว่างห้องประชุมแบบพับเก็บได้ จำนวน 1 ฉาก ขนาดกว้าง 5 เมตร 3.เครื่องดูดฝุ่น ใช้ในสนามเด็กเล่นหญ้าเทียม 4.เครื่องเป่าลม+ดูดฝุ่นในตัว ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5.ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม 6.ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้ ตามสาระรายวิชาต่างๆ 7.แปลงผักเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แปลง 8.ปรับพื้นเทดินบริเวณซุ้มพระ ปูหญ้าพร้อมจัดสวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้ 9.ทุนการศึกษานักเรียนยากจน 10.สวนหย่อมบริเวณหน้าเสาธง 11.เทปูนบริเวณหน้าห้องอนุบาลขนาด 22 เมตร เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้องกันการเพาะพันธุ์ยุงลาย 12.มุ้งลวดหน้าต่างและประตูในห้องเรียน เพื่อป้องกันยุงลาย จำนวน 4 ห้องเรียน 13.เครื่องใช้ไฟฟ้า ได้แก่      *ตู้เย็น ใช้แช่วัตถุดิบในการปรุงอาหารให้นักเรียน      *เครื่องปั่นน้ำผลไม้ ใช้สำหรับการเรียนการสอน     …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร ชื่อคนที่ประสานงาน นายสุพจน์  สมเพ็ง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0862619007 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)line id:0862619007 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน งบประมาณตามเห็นสมควร อุปกรณ์กีฬา  ชุดนักเรียน/ อุปกรณ์การเรียน ต่างๆ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ชื่อคนที่ประสานงาน นายเอกภพ ชัยปัญหา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว) เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 086-0516643 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) [email protected] รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน งบประมาณของโรงเรียนค่อยข้างมีจำกัด ทางโรงเรียนจึงขอ รับการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นของชั้นอนุบาล อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ นักเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ตั้งอยู่หมู่9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2481 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครูสายผู้สอนจำนวน 3 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน ชื่อคนที่ประสานงาน   ครูเล็ก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0900157260 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ID Line  lekja1989 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.เปลี่ยนไม้ผนังอาคารเรียนเนื่องจากอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและทาสีภายในห้องเรียน 4 ห้อง 2.ฉากกั้นห้องสมุดกับห้องประชุมแบบพับเก็บได้ 1 ฉาก ขนาดกว้าง 5 เมตร 3.เครื่องดูดฝุ่น ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องพระจำนวน 1 เครื่อง 4.หลังคาทางเดินเท้าในช่วงเวลาที่นักเรียนพักเข้าห้องน้ำ ประมาณ 30-50 เมตร 5.ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม 6.สวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้ ตามสาระรายวิชาต่างๆ  7.แปลงผัก เพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แปลง 8.อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก 9.ทุนการศึกษา นักเรียนยากจน 10.สวนหย่อมบริเวณหน้าเสาธง  11.เทปูนบริเวณหน้าห้องอนุบาลขนาด 22 เมตร เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน 12.ปรับพื้นเทดินบริเวณหน้ารั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้อฃกันการเพาะพันธุ์ยุงลาย 13.เครื่องใช้ไฟฟ้า มือสอง เช่น ตู้เย็น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

รายละเอียดข้อมูล โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 137 คน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่มัสยิด เนื่องจากมัสยิดปรับภูมิทัศน์ทำให้กระทบกับโรงเรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่ให้เสร็จโดยเร่งด่วน ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินไว้แล้ว ตอนนี้เริ่มดำเนินก่อสร้างอาคารด้วยเงินบริจาคของคนในชุมชน แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างตามที่เห็นสมควร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 ชื่อคนที่ประสานงาน กูปนุ๊ ยังปากน้ำ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0 8462 63211  0 94594 7857email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) y.kanok รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ตามกำลังศรัทธาค่ะ ขอบคุณค่ะ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน ข้าราชการครู 3 คน ธุรการ 1 คน ผู้อำนวยการ 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารบนความขาดแคลน ข้อมุลหมู่บ้าน มีประมาณ 100 หลังคาเรือน ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรรม รายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 1500-2000 บาทต่อเดือน  ชื่อคนที่ประสานงาน นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 086-3178931email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) line ID : 0863178931  / https://www.facebook.com/bannongbuaban.aekapob.9 website : https://sites.google.com/site/nbbpen/ รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขณะนี้ทางโรงเรียนต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียน อาทิสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากครูไม่ครบชั้น คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์กีฬา , ทุนการศึกษา , สีทาเพื่อจะปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ , โรงอาหาร , ห้องน้ำห้องส้วม ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเห็นโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษาให้นักเรียนได้รับความเสมอภาคในการเรียน เข้าถึงสื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน เมื่อโตขึ้นไปแล้วจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย ขอบพระคุณครับ....นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบานหมายเหตุ รูปกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ จะอยู่ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ม.4 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250มีนักเรียน 54 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือบริจาคพัดลมติดผนัง ชื่อคนที่ประสานงาน ครูกฤตพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0943616229 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) goppii_giipop รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคพัดลมติดผนัง

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มีนักเรียน 165 คน ครู10คน ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวอรทัย มุทาพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0957493666 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]  ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ต้องการสนามเด็กเล่น  เครื่องเล่น อื่นๆ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ หมู่ 3 ตำบลดอนโพธิ์ทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบัน ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียน 62 คน ผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 3 คน ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 คน ธุรการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน(โรงเรียนจ้างเอง) และลูกจ้างประจำ(นักการภารโรง) 1 คน (เกษียณอายุเดือนตุลาคม 2563 นี้) ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวอรสา หนูมงกุฏ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0845723129email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) LineID: noosa_zaa  และ https://www..facebook.com/watmairattanajedischool รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขณะนี้โรงเรียนต้องการเร่งด่วนได้แก่1. งบประมาณเพื่อจัดจ้างครู ให้ครบชั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ  2. อุปกรณ์กีฬา และชุดพลศึกษา3. คอมพิวเตอร์สำหรับการเรียน จำนวน 10-15 ชุด 4. งบประมาณในการปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ BBL และอาคารสถานที่

ดูข้อมูลทั้งหมด
สามัคคีราษฎร์บำรุง

สามัคคีราษฎร์บำรุง

รายละเอียดของข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน   โต๊ะเก้าอี๊นักเรียน จำนวน จำนวน 120 ชุด อุปกรณ์กีฬา ชุดกีฬา ทางเดินที่มีหลังคาระหว่างเดินไปห้องน้ำและรับประทานอาหาร ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง ต.ไทรเดี่ยว อ.คลองหาด จ.สระแก้ว 27260 ชื่อคนที่ประสานงาน ปราณี บรรณสาร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 081-3770695 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 081-3770695 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/239. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2478 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ มีอาคารเรียน(ไม้) 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2515 อาคารเรียน(ปูน) 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2536 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2526 (ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร) ห้องน้ำ 3 หลัง สร้างเมื่อปี 2528 2530 และ 2531 สนามวอลเลย์บอล สร้างเมื่อปี 2535.......เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน #อุปสรรคในการเรียนการสอนทางโรงเรียนประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ปัจจุบันใช้การสอนแบบควบชั้นเรียน แบ่งเป็นชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นป.1และป.2 ชั้นป.3และป.4 ชั้นป.5และป.6 โดยโรงเรียนต้องหางบประมาณในการจ้างครูสอนโดยจัดทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว#โรงเรียนขาดแคลนหรือต้องการ1.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียน2.ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน3.เครื่องคอมพิวเตอร์4.รั้วโรงเรียน5.เมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตร6.เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้7.สีทาอาคารเรียน8.อุปกรณ์การเรียน9.ข้าวสาร#ข้อมูลการติดต่อผอ.พงศ์ประภา 095-4840194ครูอัญชลี 097-3463474@Anchalee Runcharoenhttps://www.facebook.com/sineaunchalee /

ดูข้อมูลทั้งหมด
บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัมภ์)พัทลุง ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภูษณิศา เพชรศรี เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0866701214email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) @phusanisa3005 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ครูขาดแคลน เด็กต้องควบชั้น ห้องเรียนชำรุด ต้องการความช่วยเหลือเป็นอย่างมาก และรอบโรงเรียนไม่ได้รับการปรับปรุง

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสบขาม เลขที่ 88 หมู่ 8 บ้านสบขาม ต.ขุนควร อ.ปง จ.พะเยา สพป.พะเยา เขต 2 ชื่อคนที่ประสานงาน นายวรากร ปัญญาคำ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0612954409email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected], ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) warakorn  รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ  จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดดอนยอ  หมู่ที่  3  ตำบลดอนยอ  อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวรตนพร  พนมพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 083-0334180email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ratanaporn5809 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.ข้าวสาร  น้ำปลา  น้ำมันพืช  วุ้นเส้น  ฯลฯ เพื่อใช้สำหรับการประกอบอาหารกลางวันให้กับนักเรียน2.ค่ารถรับ-ส่งนักเรียน ที่บ้านอยู่ห่างไกลจากโรงเรียน  (ค่าใช้จ่่าย เดือนละ  8,000 บาท)  ซึ่งโรงเรียนต้องดูแลนักเรียน  เพราะนักเรียนไม่มีพาหนะในการเดินทางมาโรงเรียน  เนื่องจากบ้านอยู่ไกลจากโรงเรียน และผู้ปกครองไม่สามารถมาส่งบุตรหลานได้3.ทุนการศึกษาเพื่อมอบให้กับนักเรียนที่ยากจนและความประพฤติดี4.งบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน สนามกีฬานักเรียน  ซึ่งปึจจุบันชำรุด  5.อื่นๆ ตามแต่ละพิจารณาให้ความช่วยเหลือนักเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูและบุคลากร 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน ทำอาชีพเกษตรกรรม สื่งที่โรงเรียนขาดแคลน 1.ทุนการศึกษานักเรียน2.งบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำ3.เครื่องคอมพิวเตอร์4.เครื่องเล่นสนามในร่มสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล บ้านหนองฆ้อง ชื่อคนที่ประสานงาน กฤตพร  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0943616229 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) goppii_giipop รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน สื่งที่โรงเรียนขาดแคลน 1.ทุนการศึกษานักเรียน2.งบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำ3.เครื่องคอมพิวเตอร์4.เครื่องเล่นสนามในร่มสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง

โรงเรียนบ้านหนองค้ากลางฮุง ต โนนท่อน อ เมือง จ ขอนแก่น ต้องการงบประมาณในการปรับปรุงห้องอนุบาล โรงอาหาร และจ้างครู ผอ คุณากร แก้วมงคล 0981522841

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม หมู่ 14 ต.เจาทอง อ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เปิดสอน อนุบาล1-ประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียน 170 คนห่างไกลตัวจังหวัด 100 กม. ผู้ปกครอง รับจ้างและทำการเกษตร ฐานะยากจน ชื่อคนที่ประสานงาน น.ส อรทัย มุทาพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0957493666   email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม     รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน อุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส เจลล้างมือ ผ้าปิดจมูกสำหรับนักเรียน อื่นๆ  

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนคล่องหมื่นเพชรอนุสรณ์ค่ายวชิราลงกรณ์ิอุปถัมภ์(บ้านทับควาย) /นครศรีธรรมราช ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวจันทร์ยานี แจ้งขาว เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน089-5873328   email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1. คูระบายน้ำเนื่องจากเวลาฝนตกน้ำท่วมอาคาร ป.4-62.สนามเด็กเล่นของอนุบาลเพื่อพัฒนาทักษะในด้านต่างๆของนักเรียน3.ห้องสมุดเนื่องจากอาคารเรียนน้อยจึงไม่มีห้องสมุดเป็นหลักแหล่ง4.คอมพิวเตอร์ ไม่เพียงพอต่อนักเรียน (3คนต่อ1เครื่อง)5.ทุนการศึกษาของนักเรียน เพราะส่วนใหญ่ครอบครัวของนักเรียนจะมีฐานะยากจนบางคนอยู่กับปู่ย่าตายาย

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกาหลง ชื่อคนที่ประสานงาน ครูเล็ก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0900157260email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) lekja1989 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขอรับการสนับสนุนการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม สนาม BBL ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนในการเรียนรู้

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดอู่ตะเภา

วัดอู่ตะเภา

รายละเอียดข้อมูล ขอรับเงินบริจาคซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี  มีนักเรียน  137  คน  เปิดสอนอนุบาลถึงประถมศึกษา ป.6 ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวอรทัย  น้ำทิพย์ email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0895281441 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการซื้อกล่องรับสัณญาณให้นักเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

โรงเรียนบ้ายรัตนะ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

รายละ173. โรงเรียนบ้านรัตนะ ตั้งอยู่หมู่ที่  10  ต.ทัพไทย  อ.ตาพระยา  จ.สระแก้ว  27180.....เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่  24  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2501  อาคารเรียนเดิมเป็นศาลา  สร้างโดยราษฎรหมู่บ้านรัตนะ  เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4   ต่อมาในปี พ.ศ. 2507 ได้รับงบประมาณ 34,500 บาท จากรัฐบาลให้จัดสร้างอาคารเรียนถาวร 1 หลัง 2 ห้องเรียน โดยอยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี  ต่อมาได้ขยายภาคบังคับเป็น  6  ปี ในวันที่ 1  ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้เปลี่ยนสังกัดมาเป็นสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  กระทรวงศึกษาธิการ และได้เปลี่ยนแปลงหลักสูตรใหม่เรียกว่าหลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533)   หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในปัจจุบันเปลี่ยนแปลงเป็นหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านรัตนะ พุทธศักราช  2553 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2557)                       …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

โรงเรียนบ้านถ้ำผาโด้

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้านถ้ำผาโด้ ชื่อคนที่ประสานงาน นายภาณุพงศ์ วิสิทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 064-995-5836 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ID : 064-995-5836/facebook : panupong wisit รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุนเครื่องดนตรีวงดุริยางค์

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) จ.พังงา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชาวไทยใหม่ (โดม-ทักษิณอนุสรณ์) หมู่ 8 ต.ท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา 82120 ชื่อคนที่ประสานงาน น.ส.จันทิมา  อิ๋วสกุล เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 086 9600702 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ไลน์ไอดี : peng_ja รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน โต๊ะ-เก้าอี้ ระดับมัธยมต้น จำนวน 32 ชุด

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนชุมชบ้านปากเสียว หมู่ที่ 3 ตำบลควนกลาง อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80270 ชื่อคนที่ประสานงาน นางสารภี ศรีราม เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 08-8384-6348email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) เบอร์โทร 08-8384-6348 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1. สนามเด็กเล่น / เครื่องเล่นสนาม2. ทุนการศึกษา3. สีทาอาคารเรียน อาคารประกอบ4. อุปกรณ์กีฬา5. อุปกรณ์การเรียน6. ชุดขาว (กิจกรรม "สวมชุดขาวเข้าวัดทุกวันพระ" ฯลฯ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุก (เจริญจิตต์วิทยา) ตั้งอยู่เลขที่  ๕๓   หมู่ที่  ๘                ตำบลบ้านใหม่  อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ ๑๑๑๔๐   ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวงามทิพย์   ยอดบุญฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 085-0202522email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1) กล้องจุลทรรศน์  จำนวน  2  ตัว  2) โทรทัศน์   50   นิ้ว  จำนวน  2  เครื่อง   3)  หลังคาสนามเด็กเล่น  และแผ่นยางปูพื้นสนามเด็กเล่น     

ดูข้อมูลทั้งหมด
นครราชสีมา

นครราชสีมา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองนมนาง ชื่อคนที่ประสานงาน นายสามารถ  กลางบุญเรือง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0862282368 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1. วัสดุก่อสร้างอาคารสำนักงาน เนื่องจากห้องเรียนไม่เพียงพอ ทางโรงเรียนจึงต้องสร้างอาคารสำนักงานเพิ่ม ซึ่งปัจจุบันหยุดสร้างแล้ว เพราะไม่มีงบประมาณ2. ห้องคอมพิวเตอร์ เนื่องจากที่โรงเรียนไม่มีห้องคอมพิวเตอร์ให้เด็กนักเรียนใช้ ประกอบกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นเก่ามาก และมีเพียง 5 เครื่อง สามารถใช้งานได้เพียง 2 เครื่องเท่านั้น3. ห้องสหกรณ์โรงเรียน เนื่องจากที่โรงเรียนมีอาคารน้อยมาก ไม่เพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอน และปีการศึกษา 2563 นี้ ทางโรงเรียนจะจัดให้มีสหกรณ์โรงเรียน ซึ่งไปใช้สถานที่ห้องสมุด

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองค่าย/บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองค่าย ต.บ้านบัว อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 ชื่อคนที่ประสานงาน นางวารุณี  ประทุมเมศ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0894992945 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Line ID / tanteamd รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.พัดลมเพดาน  28 ตัว2.สนามเด็กเล่น3.คอมพิวเตอร์/โต๊ะ  15  ชุด4.หนังสืออ่านเพิ่มเติมในห้องสมุด5.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนากจน6.อุปกรณ์กีฬา/อึปกรณ์การเรียน7.ถนนคอนกรีตนาว 150 เมตร8.สื่อการสอนวิทยาศาสตร์/ภาษาอังกฤษ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 51 คนครูจำนวน 6 คน รายละเอียดข้อมูล ต้องการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุน หรืออุปกรณ์ดังนี้       1.สนามเด็กเล่น      2.เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนเรียนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งผุ รั่ว เนื่องจากสร้างมานาน       3. เครื่องคอมพิมเตอร์       4..สมาร์ทTV       5.เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า        6.ทุนการศึกษา ชื่อคนที่ประสานงาน  ผอ.สุทัศ สุขกมล เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0801630885 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี Krutat2524

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่บ้านแม่ลานหลวง หมู่ 12 ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่  สังกัด สพป.ชม.5  มีจำนวนนักเรียน  131 คน  ครูจำนวน  7  คน   สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   มีนักเรียนหอพักจำนวน  7  คน   สิ่งที่ต้องการมีดังนี้ 1.ปรับปรุงอาคารหอประชุมและห้องสมุด 2. ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทำผนังห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุม ปูกระเบื้องพื้นห้อง 3. ซ่อมแซมห้องน้ำ เปลี่ยนประตู  ทาสี  ซ่อมระบบน้ำ ฯลฯ 4. สร้างสนามเด็กเล่นให้นักเรียน ติดต่อ  ผอ.ญาณวุฒิ ปาละโรจกุล   โทร 0857166766  Id  line : 461120123 รูปอาคารเรียนและหอพักนักเรียนครับ https://www.img.in.th/image/4YQFGg https://www.img.in.th/image/4YQfaq https://www.img.in.th/image/4YQr7c https://www.img.in.th/image/4YQVBp

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล     โรงเรียนวัดหนองกรด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ตั้งอยู่หมู่บ้านหนองกรด หมู่ที่ 6 ตำบลโคกช้าง อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  72120 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล 2-3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 23 คน จำนวนผู้บริหาร 1 คน ครูประจำการ 1 คน ครูผู้ทรงคุณค่าฯ 1 คน  พนักงานราชการครู 1 คน ครูธุรการ 1 คน นักการภารโรง 1 คน และครูพี่เลี้ยงอนุบาลซึ่งใช้งบประมาณของโรงเรียนในการจ้าง 1 คน รวมทั้งสิ้น 7 คน มีพื้นที่ตั้งโรงเรียน เนื้อที่   4  ไร่  2  งาน  93   ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  หมู่ที่  3 และหมู่ที่  6 มีความประสงค์ขอสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อส่งเสริมในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน 1.     ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน 2.     งบประมาณสำหรับซ่อมแซมอาคารและสิ่งแวดล้อม เช่น ฝาผนังห้องเรียน หน้าต่าง 3.     หลังคาสำหรับสนามเด็กเล่นอนุบาล 4.     ป้ายโรงเรียน   ป้ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน 5.     อุปสรรคในการเรียนเนื่องด้วยเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีนักเรียนจำนวนน้อย แต่นักเรียนครบชั้น จึงมีปัญหาในการจัดการเรียนการสอนโดยครูไม่ครบชั้น ดังนั้นโรงเรียนจึงจำเป็นต้องหาเงินบริจาค จากผู้ปกครองและชุมชนในการจ้างครูมาช่วยสอนเอง จำนวนเดือนละ 6,000…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดกลางราษฎร์บำรุง ชื่อคนที่ประสานงาน ครูบุญจันทร์  ขวัญเมือง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0877510899 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0877510899 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน เทพื้นทางเดิน ทำแปลงเกษตร และโรงเรีอนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ ชื่อคนที่ประสานงาน นายอดิศักดิ์  กัลยา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน098-217-5476 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) - รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน แทนโรงอาหารเดิมที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ  โรงอาหารของโรงเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดป่าสะแก

โรงเรียนวัดป่าสะแก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดป่าสะแก  อำเภอเดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อคนที่ประสานงาน นายวุฒิภูมิ  ไทยทวีหิรัญ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0837798440email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน เรียนผู้ใหญ่ใจดี ด้วยโรงเรียนวัดป่าสะแกตั้งอยู่ที่  หมู่ที่ 2 ตำบลป่าสะแก อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 2 -ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  มีจำนวนนักเรียน 176 คน ผู้อำนวยการโรงเรียน  1  คน  ครู  14 คน  ครูอัตราจ้าง  2  คน  นักการภารโรง  2  คน  ผู้ปกครองส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง  มีฐานะยากจน  นักเรียนขาดแคลนอุปกรณ์การเรียน  อุปกรณ์กีฬา กระเป๋า  ชุดนักเรียน  รองเท้า  ถุงเท้า  อาหารกลางวันสำหรับนักเรียนมัธยม ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เครื่องปรุง  นักเรียนระดับมัธยมศึกษาจะไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวันโรงเรียนต้องจัดเลี้ยงอาหารกลางวันเนื่องจากนักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ด้านอาคารเรียน อาคารประกอบ  ห้องสมุด  มีสภาพชำรุดทรุดโทรม  ทางโรงเรียนมีวัตถุประสงค์ที่จะปรับปรุง ซ่อมแซม จัดทำอ่างล้างหน้าแปรงฟันสำหรับนักเรียนซึ่งทางโรงเรียนยังขาดแคลนงบประมาณ และมีนักเรียนประมาณ 40 คน  ที่บ้านอยู่ห่างไกลโรงเรียน  การเดินทางไม่สะดวกโรงเรียนต้องจัดหารถรับส่ง ซึ่งไม่สามารถเรียกเก็บค่ารถกับนักเรียนได้  โรงเรียนต้องจัดหางบประมาณเอง  ปัจจุบันใช้รถกระบะรับส่งซึ่งมีสภาพเก่าและชำรุดทรุดโทรมจึงขอรับการสนับสนุนอาจเป็นรถตู้มือ 2 หรืองบประมาณบางส่วน รวมทั้งสนามเด็กเล่นมีสภาพชำรุดทรุดโทรมผุพัง มีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือสนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กเล่นกลางแจ้ง  …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านสองแคว ตั้งอยู่หมู่ที่ ๕ บ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐ ชื่อคนที่ประสานงาน นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้ว  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน ๐๘๙ ๘๒ ๓๓๓ ๑๒email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) facebook : นายสฤษดิ์ธิชัย จักร์แก้วIDLine : 0898233312 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ทางโรงเรียนบ้านสองแคว เป็นโรงเรียนต่างจังหวัด ตั้งอยู่ที่อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน มีความประสงค์พัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางการเรียนของนักเรียนในหลายๆ ด้าน หลากหลายมิติ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะวิชาชีพ ทักษะกระบวนการทำงานที่หลากหลาย มีความประสงค์ครูอาสาสมัคร มาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ให้กับนักเรียนในสาขาวิชา ดังต่อไปนี้                                   ๑. ครูอาสาภาษาอังกฤษ                               …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  หมู่ที่ 4  บ้านหนองฆ้อง  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  40กม.  จำนวนนักเรียน  48  คน จำนวนข้าราชการครู  3 คน ครูธุรการ 1  คน  ภารโรง 1  คน  (ปัญหาครูไม่ครบชั้น)  มีอาคารเรียน 2  อาคาร  เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 –ชั้น ป.6  มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก  สภาพในชุมชนเข้มแข็ง  แต่มีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่  ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน  ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา  คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน  และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี มีสุข  ในอนาคต   ชื่อคนที่ประสานงาน  นายสอนชัย  พรมประเสริฐ  (ผอ.รร.)  นางสาวกฤตพร  วรรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  097-9984491 , 094-3616229 email สำหรับติดต่อประสานงาน  [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)     goppii_giipop รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน -งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด -ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน -เครื่องคอมพิวเตอร์ -ทุนการศึกษา -ทาสีอาคารเรียน,ลาน BBL

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล ผู้ประสานงาน นายเกรียงศักดิ์  แดวากม ผู้อำนวยการโรงเรียน  เบอร์ ติดต่อ 0801396597 Email: [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0801396597/kiangdo รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ตอนนี้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือได้แก่ โต๊ะนักเรียน เก้าอี้ โต๊ะครู กระดานไวท์บอร์ด สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น เครื่องคอมพิวเตอร์ โรงเรียนบ้านอุไร อ.ละงู จ.สตูล

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านปากดง จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านปากดง ตั้งอยู่ที่54/2 หมู่ 8 ตำบลหัวเขา อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 72120 มีนักเรียนจำนวน 60 คน ครู 3 คน ไม่มีผู้บริหาร โดยเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ชื่อคนที่ประสานงาน ครูกัญญา ขุมทอง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0892296377 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) https://www.facebook.com/pakdongschool รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1. หลังคาสนามเด็กเล่นพร้อมซ่อมแซมเครื่องเล่น เนื่องจากตอนเช้าเด็กๆไม่ได้เล่นเพราะมีกิจกรรม ก็ต้องทำ ต้องทำ จิตอาสา กลางวันแดดร้อนมากพอตอนเย็นได้เวลานักเรียนต้องกลับบ้านโรงเรียนเลิก จึงทำให้ นักเรียน ไม่ค่อยได้อะไร ไม่ค่อยได้เล่นเพราะมันร้อน 2.ร่วมบริจาคสมทบทุนในการจ้างครูช่วยสอน 3.อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากกา สี 4.อุปกรณ์กีฬา ลูกเปตอง ลูกเบบี้ตอง ปิงปอง 5.เสื้อผ้า รองเท้า ชุดพละ ชุดขาว ชุดไทย 6.ทุนการศึกษา 7.ปรับปรุงห้องครัว อุปกรณ์ห้องครัว ถาดหลุม 8.หลังคาสนามเด็กเล่น 9.ปรับปรุงห้องน้ำอนุบาล 10.ชุดเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 11. ช้อนส้อม จำนวน 60 คู่ 12.…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอมขอบริจาคช้อนส้อมให้กับนักเรียน 200  คู่ ขอบริจาคถ้วยจาน ชามไว้สำหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียน -          จานกระเบื้อง                      200  ใบ -          ถ้วยกระเบื้องขนาดกลาง       200 ใบ -          ถ้วยขนมกระเบื้อง                200   ใบ -          ช้อนสั้น                            200   คัน ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 72120 ชั้น จำนวนนักเรียน รวม ชาย หญิง อนุบาล 1 3 4 7 อนุบาล 1 6 12 18 อนุบาล 1 10 9 19 รวมอนุบาล 19 25 44 ประถมศึกษาปีที่  1 10 7 17 ประถมศึกษาปีที่  2 13 15 28 ประถมศึกษาปีที่  3 3 5 8 ประถมศึกษาปีที่  4 11 7 18 ประถมศึกษาปีที่  5…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต.นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ชื่อคนที่ประสานงาน นางกรรณิกา  ภาเข็ม เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0966616970 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน โรงเรียนบ้านหนองหวาย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย ต. นามาลา อ.นาแห้ว จ.เลย

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล 1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม 2.ห้องสมุดไม่มีห้องให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอยากได้งบประมาณกั้นห้องทำเป็นห้องสมุด 3.สนามเด็กเล่นอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นสำหรับอนุบาลตอนนี้อยู่กลางแจ้ง 4.รองเท้านักเรียนชาย  นักเรียนหญิง ถุงเท้า 5.เสื้อผ้านักเรียนชายและนักเรียนหญิง เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นป.6 จำนวน  134  คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและส่วนใหญ่แยกทางกันเด็กอยู่ในการดูแลของปู่ ยา ตา ยาย ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 72120 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นป.6 จำนวน  134  คน ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและส่วนใหญ่แยกทางกันเด็กอยู่ในการดูแลของปู่ ยา ตา ยาย ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวอรทัย  น้ำทิพย์  089-5281441 ผอ.โรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 089-5281441 ผอ.โรงเรียน email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม 2.ห้องสมุดไม่มีห้องให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอยากได้งบประมาณกั้นห้องทำเป็นห้องสมุด 3.สนามเด็กเล่นอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นสำหรับอนุบาลตอนนี้อยู่กลางแจ้ง 4.รองเท้านักเรียนชาย  นักเรียนหญิง ถุงเท้า 5.เสื้อผ้านักเรียนชายและนักเรียนหญิง

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ  จนถึง ป.6 มีนักเรียน 134 คน1.สนามเด็กเล่นยังอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน ยังตั้งอยู่กลางแจ้งเครื่องเล่นก็ชำรุดเสียหาย 2.รองเท้า  ถุงเท้านักเรียนนักเรียนยังไม่มีรองเท้านักเรียนใส่มา 3.ห้องสมุด 4.เสื้อผ้านักเรียน  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและส่วนใหญ่แยกทางกันจึงไคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้นโรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี ชื่อคนที่ประสานงานนางสาวอรทัย  น้ำทิพย์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 089 - 5281441 email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุนสนามเด็กเล่นอยากปูหญ้าเทียมเพื่อจะได้เป็นสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านค่ะ  ห้องสมุดยังไม่มีเด็กไม่มีที่ค้นคว้าเลยค่ะไม่มีงบประมาณต่อเติมห้องสมุด

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

โรงเรียนบ้านท่าวารี หมู่ 6 ตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร 47190

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านท่าวารี  หมู่ 6  ตำบลท่าศิลา  อำเภอส่องดาว  จังหวัดสกลนคร  เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวนนักเรียน  72  คน      ข้าราชการครู  จำนวน  4  คน  นักการภารโรง 1  คน  และเจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต  2  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ห่างจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 30  กิโลเมตร ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวณภัทร  กิ้วภาวัน  ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0652360595email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)  ID Line 0909326279 / เฟซบุ๊ค Kroo Eed รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ทาสี (BBL) อาคารเรียน อาคารประกอบ และรั้วโรงเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุดทรุดโทรม  สภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนไม่เอื้ออำนวยต่อการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านห้วยดูู่ ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวเบญจมาศ พรมหนา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0617544721 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) F:benjamas promna รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ที่เก่าไม่ใช้แล้วแต่ยังใช้ได้อยู่สามารถนำมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนได้ค่ะ เพราะทางโรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น ในโรงเรียน มีเด็ก 58 คนค่ะ มีตั่งแต่อนุบาลถึง ป.6

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

โรงเรียนบ้านหนองขวาง จังหวัดบุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองขวาง หมู่ 7 ตำบลพระครู อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวศจี  เปล่งเมือง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0851051910email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) โรงเรียนบ้านหนองขวาง สพป.บร.1 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุนโรงเรียนบ้านหนองขวาง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน46 คน ครู 4 คน เนื่องจากโรงเรียนบ้านหนองขวางเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จึงขาดแคลนงบประมาณในการซ่อมแซมปรับปรุงบริบท ทำให้อาคารเรียน อาคารประกอบ มีความชำรุดทรุดโทรม ไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โรงเรียนใช้วิธีการแบ่งห้องเรียนครึ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นห้องสมุด และทำชั้นวางหนังสือเอง หนังสือที่มีได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ก็มีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นหนังสือวารสารวิชาการนักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจอ่าน  การระดมทรัพยากรจากในชุมชนก็ทำได้ค่อนข้างยากเนื่องจากผู้ปกครองส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้างทั่วไป รายได้ไม่แน่นอน นอกฤดูกาลจ้างงานก็ต้องย้ายที่อยู่เพื่อไปหางานทำในต่างจังหวัด ทำให้นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับตา ยาย  โรงเรียนจึงมีความประสงค์จะขอรับความอนุเคราะห์ดังนี้1.ซ่อมแซมหลังคาอาคารเรียน เนื่องจากเก่าชำรุด และผุพังเพราะทำมาจากสังกะสี เมื่อฝนตกหลังคารั่วน้ำฝนห็ไหลลงมาในห้องเรียนเพราะเป็นอาคารประกอบไม่มีฝ้าเพดาน2.ห้องสมุด และหนังสือสำหรับเด็ก เนื่องจากโรงเรียนไม่มีห้องสมุดให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติม โรงเรียนใช้วิธีการแบ่งห้องเรียนครึ่งหนึ่งเพื่อใช้เป็นห้องสมุด และทำชั้นวางหนังสือเอง หนังสือที่มีได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาแต่ก็มีจำนวนไม่มาก และส่วนใหญ่เป็นหนังสือวารสารวิชาการนักเรียนจึงไม่ค่อยสนใจอ่าน3.รั้วโรงเรียน เนื่อจาก โรงเรียนอยู่ติดถนนใหญ่ มีรถสัญจรไป-มา จึงมีความประสงค์ขอความอนุเคราะห์สร้างรั้วหน้าโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยของนักเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านขุนวง จ.แม่ฮ่องสอน

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน  โรงเรียนบ้านขุนวง หมู่ที่11 ต.แม่เหาะ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110  ทำการเปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุ บาล - ป.6 นักเรียน 26 คน (อนุบาล 10 คน ประถม 16 คน) ครู 3 คน ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ. มงคล อุทธิยา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0812870157email สำหรับติดต่อประสานงาน https://www.facebook.com/profile.php?id=100012638281703 ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.ซ่อมแซมอาคารเรียน และอาคารประกอบ (ทรุดโทรมมาก)2.ปรับปรุงระบบโซล่าเซลล์ (ไฟไม่พอสำหรับสอน)3.ปรับปรุงระบบน้ำกินและน้ำใช้ (น้ำดื่มยังไม่สะอาด ฤดูแล้งน้ำไม่พอใช้)4.โต๊ะ-เก้าอี้ (ไม่เพียงพอ)5.อุปกรณ์การเรียน6.เสื้อผ้า รองเท้า และอื่นๆ (บางส่วนไม่เพียงพอ)7.สนามเด็กเล่น (ยังไม่มีทั้งสองโรงเรียน โดยเฉพาะที่ ร.ร.บ้านขุนวงเหนือ ต้องไถปรับสนาม)8.ปรับปรุงอาคารห้องธุรการโรงเรียนบ้านขุนวง ต้องการคอมพิวเตอร์ หรือ โน้ตบุ๊ค และปริ้นเตอร์9.สร้างและปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์ (อาคารคอม ร.ร.บ้านขุนวง ยังสร้างไม่เสร็จ ห้องคอมเดิมปลวกกิน)10.ปรับปรุงห้องสมุด11.ซ่อมห้องน้ำนักเรียน ทั้งสองโรงเรียน12.ซ่อมแซมบ้านพักครู*เส้นทางไปต้องใช้รถกระบะ ฤดูฝนใช้รถโฟร์วิล **ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่มีอินเตอร์เน็ต ***ระบบไฟฟ้าใช้โซล่าเซลล์ ระบบน้ำใช้ประปาภูเขา

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150 ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ รักนา เบอร์โทรผู้ประสานงาน (094)717-1813 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน [email protected] ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ จักรเย็บผ้า จังหวัด เชียงราย วันที่ประกาศ 31-01-2020

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เเละเกิดอันตรายได้ มีความสูงเกินไปสำหรับเด็กชั้นอนุบาล สำหรับเด็กประถมต้องนั่งให้น้ำหนักสมดุลกันทั้งสองฝั่ง ด้วยน้ำหนักโต๊ะที่น้ำหนักมากจะทำให้เกิดล้มหงายได้ถ้านั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่ง  ชื่อคนที่ประสานงาน สุกันยา เบอร์โทรผู้ประสานงาน(098)963-7324 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)Ploy sukanya จังหวัด ฉะเชิงเทรา  วันที่ประกาศ 28-01-2020

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี จ.สระบุรี

โรงเรียนวัดสารภี ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.บางโขมด อ.บ้านหมอ จ.สระบุรี .....ปัจจุบันโรงเรียนวัดสารภี  มีผู้อำนวยการ 1 คน  ข้าราชการครูจำนวน 3 คน  ลูกจ้างประจำ 1 คน  พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 คน  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียน จำนวน 43 คน มีอาคารเรียน 1หลัง ที่ใช้งานได้  มีหอประชุม 1 หลัง  ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากมีนกเข้าไปถ่ายมูลจำนวนมาก  เพราะไม่มีฝ้าเพดาน  มีส้วมจำนวน 10 ห้อง  แต่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมแต่พอใช้งานได้  โรงเรียนวัดสารภีเป็นชุมชนขนาดเล็ก คนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไปและเกษตรกรรม ผู้ปกครองนักเรียนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างตามโรงงาน หรือบริษัทซึ่งต้องไปอยู่ที่อื่น โดยทิ้งบุตรหลานไว้กับ ปู่ ย่า ตา ยาย ซึ่งประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป ทางโรงเรียนวัดสารภี จึงมีความจำเป็นและมีความประสงค์ขอรับบริจาคสนับสนุนต่างๆเพื่อการพัฒนา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของการจัดการศึกษา ทางโรงเรียนตลอดจนบุคลากรทางการศึกษาตั้งใจพัฒนากับสถานศึกษาแห่งนี้เพื่อให้นักเรียนที่ขาดโอกาสในทุกๆด้านได้ศึกษาต่อในโรงเรียนที่ใกล้บ้าน ใกล้ชุมชน และคอยช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกัน  .....#ทางโรงเรียนขาดแคลนและต้องการความช่วยเหลือสิ่งต่างๆดังนี้ ปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์เนืองจากนกเข้ามาทำรังและถ่ายมูลเป้นจำนวนมาก  เพราะไม่มีฝ้ากันนก   ข้อมูลการติดต่อ....       โทร. 065 009 4952 ผอ.ปริศนา  ป้องปิ่น เบอร์โรงเรียน 036 261 767

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ตำบล ศรีตระกูล อำเภอ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140 โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี มีนักเรียนทั้งหมด 235คน เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีความต้องการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีสภาพเก่าไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ปัจุบันคอมพิวเตอร์ใช้ได้ 6 เครื่อง จากทั้งหมด 20 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เฉลี่ยแล้ว 30:1 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักเรียน ชื่อคนที่ประสานงานภิญญาพัชญ์ เธียรทองอินทร์ เบอร์โทรผู้ประสานงาน(091)332-6965 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)พัชญ์ พัชญ์ ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม รายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง ถนนคอนกรีตในโรงเรียน รั้วโรงเรียน ชื่อคนที่ประสานงานนางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ เบอร์โทรผู้ประสานงาน (081)997-5891 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี) Fb: ปนัดดา ธนกิจโสภณ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน- ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก65140โรงเรียนวัดแตนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ 35กม.- จำนวนนักเรียน 86 คน- จำนวนข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 1คน ครูอัตราจ้าง(งบ รร.จ้าง) 1 คน        ครูอัตราจ้างวิกฤต1 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน(ปัญหาครูไม่ครบชั้น)- มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล – ชั้น ป.6- มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนค่อนข้างน้อยชุมชมมีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน กอรปกับช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจฝืดเคือง ฤดูแล้งน้ำก็น้ำแล้ง ฤดูฝนน้ำก็ท่วมข้าวนาไร่สวนไม่ได้ผลผลิตตามที่หวังไว้ ทำให้ทางผู้ปกครองและชุมชนที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีมาเสมอหยุดชะงักลงทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษาคือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคตดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่างที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้ 1. ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน และทาสีอาคารเรียนภายนอกและภายในอาคาร2. เครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น)3. ห้องพยาบาล พร้อมเตียงและเวชภัณฑ์4. งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด5. เครื่องคอมพิวเตอร์6. สีน้ำมัน ทาสี วาดภาพ และลาน BBL7. ปรับปรุงห้องน้ำ หรือมุงหลังคา ทาสีใหม่8. ทุนการศึกษา งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนทางโรงเรียนวัดแตน ขอความเมตตาผู้ดำเนินโครงการและผู้ใจบุญทุกท่าน ได้โปรดพิจารณาโรงเรียนของเราไว้ ณโอกาสนี้ด้วยนะคะ ติดต่อ : ประสานงานผอ.พเยาว์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ที่   3   บ้านดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 1. ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เช่น  น้ำปลา  น้ำมันพืช  วุ้นเส้น ซอส  ฯลฯ2. ถุงเท้า  3.งบประมาณสำหรับปรับปรุงแปลงเกษตร4.อุปกรณ์กีฬาอื่นๆ ชื่อคนที่ประสานงานนางสาวรตนพร พนมพร เบอร์โทรผู้ประสานงาน(083)033-4180 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)ratanaporn5809

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 กม. จำนวนนักเรียน 48 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน (ปัญหาครูไม่ครบชั้น) มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก สภาพในชุมชนเข้มแข็ง แต่มีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้ -โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด โรงฝึกงาน และห้องน้ำสำหรับนักเรียน-อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด อุปกรณ์ออกกำลังกาย-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน-เครื่องเล่นสนาม-ทุนการศึกษา-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน-เครื่องคอมพิวเตอร์-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน มีความทรุดโทรม -ทาสี วาดภาพ และลาน BBL >>>เรื่องเร่งด่วน ซ่อมหลังคาและเพดานฝ้า อาคารเรียนชำรุด เสี่ยงอันตรายต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน      และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้      ผอ.สอนชัย พรมประเสริฐ 0979984491 , 0943616229  Id line... goppii_giipop       [email protected]

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังกุลา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัสราพร เกาะแก้ว เบอร์โทรผู้ประสานงาน (092)692-2731 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี) annpas17 ความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ ทางโรงเรียนอยากให้ทางหน่วยงานช่วยเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บางส่วนของทางโรงเรียน และปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นและอาคารเรียน ค่ะ จังหวัด สุพรรณบุรี วันที่ประกาศ 18-09-2019

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีมีเด็กนักเรียนชั้นอนุบาล1ถึงป.6 จำนวน 27 คน มีครูประจำการ 2 คน อัตราจ้าง 2 คน  มีครูไม่ครบชั้น โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียน ห้องน้ำ ทุนการศึกษานักเรียน และอุปกรณ์เครื่องครัว เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนในทุกๆด้าน จึงไม่มีงบประมาณในการปรับปรุงดังกล่าว อยากขอความเมตตาจากผู้ใจบุญช่วยเหลือ ติดต่อ ผอ.ปิยาภรณ์ หรือที่ ID:LINE 081-008-6246 ชื่อคนที่ประสานงานปิยาภรณ์ ภูฆัง เบอร์โทรผู้ประสานงาน(081)008-6246ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี) 0810086246Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] วันที่ประกาศ 19-08-2019

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเรียนจำนวน 24 ต้น และเปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนแบบ ป1 ฉ ใต้ถุนสูง โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านคอหงษ์ ตำบลลำคอหงษ์ อำเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา, 30160 ชื่อคนที่ประสานงาน นายธนวัฒน์ พิมพ์โคตร เบอร์โทรผู้ประสานงาน (081)879-2140 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน: [email protected] จังหวัด นครราชสีมา  วันที่ประกาศ19-08-2019

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มีนักเรียนตั้งแต่ 3 ขวบ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 91 คน ครู 5 คน  เป็นโรงเรียนขนาดเล็กอยู่มนชนบมห่างไกลกันดารและขาดแคลน  อยู่เขตรอยต่อของ 3 จังหวัด  คือ  จังหวัดฉะเชิงเทรา-จังหวัดปราจีนบุรี-จังหวัดนครนายก  นักเรียนมีหลายเชื้อชาติทั้งไทย พม่า เขมร และ ลาว  ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจน  ประกอบกับโรงเรียนขาดแคลนงบประมาณสนับสนุน  จึงขอความอนุเคราะห์ท่านดังนี้ 1. ทุนการศึกษา  อุปกรณ์การเรียน ถุงเท้า รองเท้า 2. ข้าวสารอาหารแห้ง หรืองบประมาณสนับสนุนในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาา เพราะนักเรียนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประทานเช้าอาหารเช้า  ผู้ปกครองไปทำงานแต่เช้า 3. หลังคาหรือกันสาด หรือโดมขนาดเล็ก เพื่อป้องกันแดดส่อง  ฝนสาด และไว้ใช้ในการจัดกิจกรรม  เนื่องจากเวลาประมาณ  10.00 น. แดดจะส่องถึงกลางห้องเรียน  นักเรียนต้องนั่วชิดริมหน้าต่าง นั่งได้แถวเดียว  เวลาฝนตกฝนจะสาดเข้าถึงในห้องเรียน 4. โทรทัศน์ขนาด 49 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง  เนื่องจากโรงเรียนมีครูไม่ครบชั้น  ครู 1 คนต้องสอน 2 ห้องเรียน จึงใช้การจัเกิจกรรมการเรียนการสอนแบบ DLTV  ทางไกลผ่านดาวเทียม  ซึ่งโทรทัศน์ที่มีอยู่เดิมชำรุด  และไม่สามารถซ่อมได้ จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง นางณัฐมน  สุวานิโช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเตยใหญ่ โทร. 089-4030233 ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีความต้องการที่จะได้ถนนคอนกรีตภายในบริเวณโรงเรียน ซึ่งปัจจุบันยังเป็นถนนลูกรังฤดูฝนจะมีความยากลำบากมากในการเดินทางเข้า-ออกโรงเรียนมาก ทั้งผู้ปกครองที่ไปส่งและรับบุตรหลานที่เรียนที่โรงเรียนรวมถึงคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาด้วย ดังนั้งจึงขอวิงวอนผู้มีจิตเมตตาทั้งบริษัท/ห้าง/ร้าน/หรือบุคคลทั่วไปได้โปรดอนุเคราะห์บริจาคเงินงบประมาณเพื่อสร้างถนนคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 เมตร ยาว 80 เมตร จักขอบพระคุณอย่างยิ่งครับ ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาวัดแหลมเขาจันทร์ ชื่อคนที่ประสานงาน นายสุรพล บริสัย เบอร์โทรผู้ประสานงาน (095) 928-3557 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)ิ borisai1965

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ รักนา เบอร์โทรผู้ประสานงาน (094)717-1813 Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน [email protected] ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ 1.ต้องการเครื่องตัดหญ้า 2.เมล็ดผัก/ข้าวสาร 3.สีทาอาคารเรียน

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  จังหวัดน่าน  55170 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3  เป็นโรงเรียนขยายโอกาสขนาดเล็ก มีนักเรียนรวมทั้งสิน  66 คนเป็นโรงเรียนในชนบทห่างไกล เนื่องจากมีนักเรียนน้อย จึงได้รับงบประมาณในการสนับสนุนจากรัฐบาลในจำนวนที่น้อยตามและไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการและพัฒนาโรงเรียนในด้านอื่นๆ ผู้ปกครองและนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน และรับจ้างทั่วไป นักเรียนส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับ ตายาย ครอบครัวหย่าร้างกันและพอ่แม่ออกมาทำงานต่างจังหวัด ทางโรงเรียนยังขาดแคลนสิ่งต่างๆดังนี้ 1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน จำนวน 66 ทุน 2 ทุนหมุนเวียนอาหารกลาางวัน 3  เสื้อผ้า รองเท้านักเรียน 4 อุปกรณ์การเรียน สมุด ดินสอ ปากากา 5 ถาดหลุมใส่อาหารเวลารับประทานอาหารกลางวัน   จำนวน 66 ถาด 6 คอมพิวเตอร์  เพื่อการศึกษา จำนวน 6 เครื่อง 7 เครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง 8 เครื่องโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 ชุด 9.สีทาอาคาร 2 หลัง 10 งบประมาณในการซ่อมแซมถนนและสร้างถนนคอนกรีตในโรงเรียน หากท่านใดประสงค์ที่จะบริจาคหรื่อสนับสนุนโรงเรียนเล้กๆแห่งนี้  สามารถติดต่อได้ที่ นายสมหวัง  วงค์แจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน่้าปาย อ.แม่จริม  เบอร์โทร 081-783 6737 email: [email protected]   ทางโรงเรียน  สามารถ ออกใบเสร็จรับเงิน  ใบอนุโมทนาบัตร หรือหนังสือของคุณ เพื่อใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ครับ ประกาศเมื่อ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีนักเรียน 141คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ป.6 นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และเป็นนักเรียนชนเผ่า คือ ม้ง อ่าข่า ลาหู่ ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำอาชีพทำไร่ ทำสวน ต้องการขอรับการสนับสนุน  ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า อาคารอนุบาล ซึ่งมีรอยรั่วเกือบทั้งอาคาร มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ แต่ด้วยความจำเป็น จึงต้องปรับปรุงไปตามกำลังทรัพย์ แต่ด้วยสภาพที่เป็นโรงเรียนจึงขาดงบประมาณในการซ่อมแซม และต้องการปรับปรุงสนามเด็กเล่น ติดต่อ นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ เบอร์โทรติดต่อ นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ เบอร์โทร 0811643929,0906967302 ID LINE : nongfirstnoy

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือต้องการนักศึกษาค่ายพัฒนาปรับปรุงซ่อมแซมทาสี  ค่ายวิชาการ ปรับปรุงสนามเด็กเล่น สนามbbl หนังสือ สื่อการสอน อุปกรณ์กีฬา ชื่อคนที่ประสานงาน นายบุญล้อม ทองอาบเบอร์โทรผู้ประสานงาน (087)876-8620Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน [email protected]ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค : บุญล้อม ทองอาบ

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีสิ่งที่โรงเรียนต้องการความช่วยเหลือ1.สีทาภายนอก2.ของเล่นเด็ก3.อุปกรณ์ในการทำเกษตร4.โต๊ะม้าหิน ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวฐิติมา โพธิ์พยัคฆ์​ เบอร์โทร (097) 187-2459Email : [email protected]ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค sroyzy2530

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นป.1-ป.6  มีนักเรียนทั้งสิ้น 32 คน ครู 2 คน เป็นโรงเรียนมีขนาดเล็กอยู่ในชนบททุรกันดารและห่างไกลความเจริญ ยังขาดแคลนอุปกรณ์และสิ่งของอีกมาย  ท่านใดประสงค์สนับสนุนแจ้งมานะคะ  สามารถจัดส่งทางไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งมาได้คะ      ในส่วนของการบริหารปัจจุบันโรงเรียนประสบปัญหาในเรื่องของทุนสนับสนุนในการบริหารในหลายอย่าง จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์มายังผู้ใหญ่ใจบุญดังนี้เคราะห์ผู้ใจบุญได้ช่วยเหลือสนับสนุนให้กับโรงเรียนเล็กๆที่อยู่ห้างไกลด้วยคะ สิ่งที่ต้องการสนับสนุน 1. ชุดนักเรียน ชุดพละ  รองเท้า ถุงเท้า 2. สนามเด็กเล่น 3 อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์เครื่องเขียน  กระเป๋าใส่หนังสือนักเรียน 4. ดินน้ำมัน และกระดาษวาดเขียน สี 5.ข้าวสาร อาหารแห้ง เครื่องปรุง สำหรับโครงการอาหารกลางวัน 6.ทุนการศึกษาเด็ก นักเรียน เรียนดี แต่ฐานะยากจน 7.ทุนบำรุงซ่อมแซม อาคาร สถานที่  8. อุปกรณ์กีฬา   ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ครูขวัญ โทร. 095-4518733 //ครูจงรักษ์084-555-6176//ครูขวัญชนก0954518733      หรือ คุณส้ม ปันน้ำใจ 0819380521  หรือแอดมา pinto-2018

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง จ.ขอนแก่น

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 58 คน มีครูประจำการ 3 คน ครูอัตราจ้าง 1 คน เจ้าหน้าที่ธุรการ  1  คน นักการภารโรง 1  คน ครูไม่ครบชั้นเรียน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ยังต้องพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพในทุก ๆ ด้านโรงเรียนจึงขอความเมตตามายังผู้ใหญ่ใจบุญร่วมเป็นเรียวแรงเป็นกำลังศรัทธาในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อเด็ก ๆ ในชนบทให้มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าทันต่อเหตุการณ์ในสิ่งที่โรงเรียนมีความจำเป็นเร่งด่วนมีดังนี้ ความต้องการสนับสนุน 1. คอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียน 2.ทุนการศึกษานักเรียน (นักเรียนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน พ่อแม่ไปทำงานต่างจังหวัด ครอบครัวหย่าร้าง อาศัยยุกับบุคคลอื่น ) 3. สื่ออุปกรณ์ในห้องเรียน วิทยุเทป  ลำโพงเล็กๆ  ไมโครโฟน ใช้เพื่อกิจกรรมนักเรียน  4. โต๊ะเก้าอี้ นักเรียน 5. อุปกรณ์กีฬา 6. อื่นๆ ตามที่จะอนุเคราะห์  เสื้อผ้ามือสอง รองเท้า เครื่องเขียน           จึงขอความเมตตาอนุเคราะห์มายังท่านผู้ใจบุญ  องค์กร บริษัท  ห้างร้าน  จิตอาสา มูลนิธิ ผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านได้โปรดให้การสนับสนุนตามแต่สมควรจักขอบพระคุณอย่างสูง                                                                                …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110. - สอนตั้งแต่ อ.1-ป.6 นักเรียนทั้งหมด 101 คน อนุบาล 27 คน ประถมศึกษา 74 คน - จำนวนครูทั้งหมด. ผอ. 1 คน ข้าราชการครู 6 คน พนักงานราชการ 1 คน อัตราจ้าง 2 คน ขอรับการสนับสนุน 1.เครื่องเล่นสนามเด็กเล่น 2.ห้องสมุด 3.อุปกรณ์การเรียน 4.ถุงเท้านักเรียน ชาย หญิง 5.ที่นอนอนุบาล 6.สื่อการเรียนการสอน 7.ทุนการศึกษา - ติดต่อเพิ่มเติมได้ที่. ครู ประทุมพร อุตมณี โทร 094-602-6192. ครู อนุสิษฐ์ ยาวิละ โทร 080-123-5325.        

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ 58110 มีนักเรียน 40 คน​ มีโรงเรียนข้างเคียงโรงเรียนบ้านผาเยอน้อย​ นักเรียน 25​ คน​ เป็นนักเรียนชนเผ่ากระเหรียง อยุ่บนยอดดอยถิ่นค่อนข้างทุรกันดาร​ ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ต้องการขอรับการสนับสนุน 1. อาหารแห้ง​  2. เสื้อผ้ากันหนาว​  3. เสื้อผ้า​มือสอง​หรือมือหนึ่ง​  4. ยารักษาโรค​  5. เมล็ดพันธุ์​พืช​  6. ทุนการศึกษานักเรียน​  7. งบเพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน​  8. อุปกรณ์การเรียน​  9. อุปกรณ์กีฬา​  10. เครื่่องกรองน้ำ​  11. กระเป๋านักเรียน​  12. เครื่องปรุงประกอบอาหาร​ ผู้ประสานงาน​  ครูวัฒนะ​ หน่อแก้ว​ โทร. 081-1642848

ดูข้อมูลทั้งหมด