กรุณากรอกแบบฟอร์มออนไลน์
ในลิ้งค์กำหนดการแต่ละรุ่น ด้านล่างนี้

https://goo.gl/forms/VLPf01WTtHDy8aOt1

กิจกรรมครูบ้านนอก ที่ดำเนินการโดยมูลนิธิกระจกเงา เป็นการจัดกิจกรรมระยะสั้นๆ ระยะเวลา 3 – 4 วัน โดยส่วนใหญ่เน้นกิจกรรมในพื้นที่ธุระกันดาร เด็กๆ ชนชาติพันธุ์ ในพื้นที่เชียงราย และในภาคเหนือตอนบนเป็นส่วนใหญ่ ทางโครงการ เปิดรับผู้สมัครทั่วไปโดยไม่ได้กำหนดคุณสมบัติว่าจะต้องจบอะไรมาหากแต่มีความพร้อมที่จะแบ่งปัน ความรู้ รอยยิ้ม โอกาส หรือ วัตถุสิ่งของใดๆ ก็ยินดีเสมอมา

ดังนั้นหากผู้สมัครมีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมในรุ่นที่ได้สมัครไว้ สามารถชำระค่าลงทะเบียนสำหรับกิจกรรม ตามจำนวนที่ได้ระบุในรายละเอียดรุ่น และเมื่อโอนแล้ว ให้ท่านเขียนชื่อ เบอร์ โทร รุ่นที่เข้าร่วม ลงสลิปโอน ถ่ายรูปแนบไฟล์กลับมาให้ด้วย ถ้าโอนผ่านระบบออนไลน์ ให้ช่วย cc เมลที่ระบบธนาคารเมลไปแจ้งไป

เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวเอง
ก่อนจะโอนค่าลงทะเบียนผู้สมัครต้องจัดเวลาของตัวเองให้แน่นอน    เนื่องจากทางโครงการสงวนสิทธิ์ที่จะทำการโอนค่าลงทะเบียนคืน     โดยรายละเอียดการโอนค่าลงทะเบีการโอนค่าลงทะเบียนกิจกรรม
สามารถดูได้จากหน้าเว็บ https://bannok.com/volunteers/?page_id=26 นะครับ