รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านอิงโค้ง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนบ้านอิงโค้ง ชื่อคนที่ประสานงาน นายนพดล ธรรมใจอุด เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน0861815978 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน โรงเรียนขาดแคลนอุปกรณ์กีฬา และสีทาสนามบาส และ BBL สำหรับเด็กเนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา

โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวสาลิณี ราตรีพฤกษ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0956253424 email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ไอดีไลน์ : 0956253424เฟซบุ๊ค : โรงเรียนวัดมัชฌิมภูผา รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน 1. ห้องสมุด/ หนังสืออ่านนอกเวลา2. โดมอเนกประสงค์(เพื่อทำกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แก่นักเรียน/ ไว้หลบแดดหลบฝนเนื่องจากโรงเรียนไม่มีลานอำนวยความสะดวกให้ผู้ปกครองมารับนักเรียนกรณีฝนตกหนัก) ความกว้างประมาณ 5 เมตร ความยาว 12เมตร เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก(พิเศษ) มีนักเรียนปัจจุบัน 28 คน ครู 2 คน 3. สื่อการเรียนรู้ระดับปฐมวัยทางโรงเรียนขอขอบพระคุณล่วงหน้าเป็นอย่างสูงในการรับพิจารณาอนุเคราะห์สิ่งที่ขอความช่วยเหลือสนับสนุนเบื้องต้น เนื่องจากทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณมากพอในการพัฒนาให้โรงเรียนมีความพร้อม หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้จากผู้ประสานที่แจ้งไว้ ด้วยความเคารพ

ดูข้อมูลเพิ่ม

โรงเรียนบ้านแม่พริก สพป.พะเยาเขต1

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนบ้านแม่พริก ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 196 หมู่ 5 อ.ดอกคำใต้ ต.หนองหล่ม จ.พะเยา 56120 ชื่อคนที่ประสานงาน นายวีระพงค์  ปัฐวี ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0841707662 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0841707662 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ดูข้อมูลเพิ่ม
สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท สโมสรนิสิตวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ชื่อคนที่ประสานงาน น.ส. มินา ดอกไม้เพ็ง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน0910919298 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) pinkymina1203 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน สอนหนังสือ กิจกรรมสันทนาการ ส่งเสริมทักษะ บริจาคสิ่งของ

ดูข้อมูลเพิ่ม

็Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd.

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท Hitachi Asia (Thailand) Co., Ltd. ชื่อคนที่ประสานงาน เพลงภัสสร อริยะสัจจะธรรม เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0899008154 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Line : bomburim รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน องค์กรต้องการทำ CSRในพื้นที่ จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอไทรโยค หรือ อำเภอเมือง

ดูข้อมูลเพิ่ม

บริษัท ไวตามินส์ คอนซัลติ้งแอนด์รีเสิร์ซ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัท ไวตามินส์ คอนซัลติ้งแอนด์รีเสิร์ซ จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน ดารัณ นาราสิรภัทร (แก้ว) เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 089-6166514 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Line ID: mybk.th / FB: ลูกแก้ว สองดวง รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการช่วยเหลือ โรงเรียนที่ขาดแคลน หรือเด็กๆที่โรงเรียนที่มีฐานะทางบ้านยากจน ในพื้นที่ จ.ภูเก็ต หรือ จ.พังงา ที่ต้องการความช่วยเหลือทางด้านใดก็ได้ ลองแจ้งความประสงค์มา จะนำไปให้ทีมพิจารณาค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่ม

โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น ต.บ้านเพชร อ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชื่อคนที่ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน0985969535 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Rich2507 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน    1.ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากยน   นักเรียน  จำนวน  36  คน  2. อุปกรณ์กีฬา  

ดูข้อมูลเพิ่ม

โรงเรียนบ้านชวดบัว

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนบ้านชวดบัว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.รตนพร  พนมพร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 083-0334180                              ครูวิมลรัตน์  เกลี้ยงดา  โทรศัพท์  065-2966292                              ครูมัณฑรีย์  โพธิดิลก    โทรศัพท์  085-2292992 เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Ratanaporn5809 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน 1.       งบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุด เพราะโดนลมพายุ ทำให้กระเบื้องมุงหลังคา  ฝ้ามุงหลังคา  หน้าต่างบางส่วนชำรุด 2.       ไฟโซลาเซลล์  ใช้สำหรับติดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน  เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน  และเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในเวลากลางคืน 3.       โทรทัศน์ ขนาด  55 นิ้ว เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น   จำนวน   3   เครื่อง 4.       ปั๊มน้ำ  และท่อพีวีซี สำหรับการสูบน้ำจากคลองข้างโรงเรียนและวางระบบประปา เพื่อนำมาใช้รดน้ำในแปลงเกษตร  และต้นไม้บริเวณโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำประปา ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และบางวันน้ำประปาไม่ไหล 5.       อุปกรณ์การเรียน 6.       ชุดกีฬา 7.       อื่นๆ แล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์

ดูข้อมูลเพิ่ม

Colengo

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท Colengo ชื่อคนที่ประสานงาน วีรีรีน นาคทอง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0956277276 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) oeemnt รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงยใหม่และใกล้เคียง

ดูข้อมูลเพิ่ม

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 234 ซอยสุขุวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 234 ซอยสุขุวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ชื่อคนที่ประสานงาน Rangsiman Prompipak เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0917348946 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Rangsiman Prompipak รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการช่วยเหลือความขาดแคลนในด้านต่างๆที่ โรงเรียนหรือชุมชนและสถานที่ต่างๆที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลน โดยมีงบประมาณไม่เกิน 50,000 ต่อโครงการและต้องการนำทีมจิตอาสาของบริษัทไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 5 โครงการ

ดูข้อมูลเพิ่ม

บจก.พีเอสวี ครีเอชั่น

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บจก.พีเอสวี ครีเอชั่น ชื่อคนที่ประสานงาน วีรยา  สุพรรณคง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน084-3327498 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) line ID : weevei รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการสนับสนุน อุปกรณ์ ต่างๆที่ทางหน่วยงาน โรงเรียน มูลนิธิ ต้องการ ในงบประมาณ  20,000 บาท แถว สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

รายละเอียดข้อมูล โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  ชื่อคนที่ประสานงาน  นางวิชดา สันทาลุนัย เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0844297574 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100ชุด

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ชื่อคนที่ประสานงาน ครูอารีน่า  ปะดุกา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0801394084 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) https://www.facebook.com/khuantohsoh รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำห้องน้ำ เนื่องจากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิเป็นโรงเรียนการกุศล มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม รวมทั้งผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิงสำหรับผู้สูงอายุผู้หญิงจะมาเรียนในวันเสาร์ เป็นจำนวนมากซึ่งมีสมาชิกประมาณ 2000 คน ส่วนผู้สูงอายุผู้ชาย จะเปิดสอนในวันพฤหัส จำนาวนประมาณ 50 คน ห้องน้ำของโรงเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงวัย ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับโอกาสในการพิจารณาจากท่านในครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่ม

บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน คุณณัชชา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0909799433 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงโรงเรียน ทาสี ตัดหญ้า บริจาคสิ่งของ

ดูข้อมูลเพิ่ม

ปันยิ้ม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทปันยิ้ม ชื่อคนที่ประสานงาน ลูกนัท เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0841156356 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0841156356 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน สือการเรียนการสอน ทาสีโรงเรียน บริจาคสิ่งของ

ดูข้อมูลเพิ่ม