รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทบริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวชฎานิศ ธำรงรัตน์ผช.ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคล เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 061-924-1499 email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) HR peerapat รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน บริษัทฯ มีโครงการ คือ “พนักงานคนรุ่นใหม่ ปีที่ 30”  โครงการนี้ดำเนินมา 29ปี โดยให้ทุนการศึกษากับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่6 มีฐานะยากจน ไม่มีกำลังทรัพย์ที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี)บริษัทฯ จึงจัดตั้งโครงการดังกล่าวขึ้น พร้อมให้งานทำ มีเงินเดือน สวัสดิการ สถานะพนักงานประจำ ระยะเวลาโครงการ 7 ปี (ไม่คืนทุนเป็นเงิน แต่เป็นการเรียน+ทำงานแบบมีเงินเดือน ระยะเวลาทุน 7 ปี) ให้ทุนการศึกษาปีละ 3-5 ทุน เริ่มสัมภาษณ์ชิงทุนจะเริ่มปี 2568 เดือนก.พ. สมัครตั้งแต่ ธ.ค. 2567 (บริษัทฯ ยินดีไปแนะแนวที่สถานศึกษาที่สนใจ)จึงขอประชาสัมพันธ์ มา ณ.ที่นี้ 

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท : บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด(มหาชน) ชื่อคนที่ประสานงาน : ทยิดา  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 081-030-1941 email สำหรับติดต่อประสานงาน : [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการบริจาคชุดเครื่องกรองน้ำดื่มสะอาดสำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน ในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง คือ จังหวัดนครปฐม จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรีสำหรับโรงเรียนใด ที่มีความประสงค์ต้องการ สามารถถ่ายรูปพื้นที่ และแจ้งรายละเอียดให้ทางเราได้ค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่ม

โรงเรียนวัดกาหลง สมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท Four Points by Sheraton Bangkok, Sukhumvit15 ชื่อคนที่ประสานงาน Phitak Ruennark  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 081-0065202 email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Bee2534 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน อยากร่วมสนับสนุนทาสีห้องน้ำโรงเรียน 

ดูข้อมูลเพิ่ม

คณะกรรมการนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทคณะกรรมการนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ชื่อคนที่ประสานงาน นิธิศ (นิว) นักศึกษาชั้นปีที่ 4  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน095-5978713  email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน -สร้างอาคารเรียนรู้อเนกประสงค์ขนาดเล็ก -https://www.facebook.com/profile.php?id=100093030836795&mibextid=PlNXYD

ดูข้อมูลเพิ่ม

บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัท กู๊ดสตาร์ท จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน นิตย์สุมน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0972982459 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน หน้ากากผ้ากันฝุ่น PM2.5 สามารถซักและใช้ซ้ำได้ ผ่านการทดสอบมาตรฐานและรับรองมาตรฐานโดย THTI หรือ สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอโดยมีขนาดทั้งสำหรับเด็ก จำนวน 30 โหล คละสี หากต้องการของผู้ใหญ่ด้วย สามารถแจ้งความจำนงเพิ่มได้ค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่ม

ชมรมโรตาแรคก์มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทชมรมโรตาแรคก์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อคนที่ประสานงาน รัฐธรรรมนูญ แซ่จิว เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0806083588 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 2345est รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ทาสี ซ่อมแซม ให้ความรู้ ช่วยเหลือชุมชน ปรับปรุงกำแพงวัด พัฒนาทรรศนียภาพ

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัทเพล็คซัส ไทยแลนด์ จำกัด

บริษัทเพล็คซัส ไทยแลนด์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัทเพล็คซัส ไทยแลนด์ จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน นายกันต์กวี คงเอม เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0988879474 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) live_in_kram รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการทาสีห้องน้ำสำหรับนักเรียน

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป.นครปฐม เขต2

โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ สพป.นครปฐม เขต2

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ ชื่อคนที่ประสานงาน นายสันทัด สุวิมล เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 099-0027543 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) santad_ict รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษาชื่อ : โรงเรียนวัดไผ่จรเข้ รหัสสถานศึกษา 1073180205 ก่อตั้งโรงเรียนเมื่อปี 2481 ที่อยู่ 16 หมู่ 7 ตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 73130 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 โทรศัพท์ 099-0027543 : 080-4093008 อีเมล์ watpaijorakae @hotmail.com  เปิดสอนระดับชั้น อนุบาล 1 ถึงระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนวัดไผ่จรเข้  มีอาคารเรียนอเนกประสงค์ 1 หลัง อาคารไม้ 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง และ ห้องน้ำ 3 หลัง (รอจำหน่าย 1 หลัง ปรับปรุง1 หลัง )เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้น อ.1 ถึง ป.6 มีนักเรียนจำนวน 64 คน ครู 6 คน ครูพี่เลี้ยงอนุบาล 1 คน ธุรการ 1…

ดูข้อมูลเพิ่ม

โรงเรียนบ้านดงบัง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนบ้านดงบัง ชื่อคนที่ประสานงาน กรรณิกา ทิพรักษ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน0817096621 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน  ทาสี ของเล่น  สื่ออนุบาล อุปกรณ์การเรียนการสอน ปรับปรุง ห้องเรียน

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนภูทองวิทยา

โรงเรียนภูทองวิทยา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน : โรงเรียนภูทองวิทยา ชื่อคนที่ประสานงาน : นางสาวจิรภัทร ทองกลาง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน : 0837455985 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)โรงเรียนภูทองวิทยา รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนปรับปรุงเครื่องเล่นและทาสีสนามเด็กเล่นใหม่

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด จ.ลพบุรี

บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบไทย จำกัด จ.ลพบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัท เอ็นเอ็มบี-มินีแบ ไทย จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน กรุณจิต ภูมะลา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0929746997 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ดูข้อมูลเพิ่ม
AutoBi Ranger

AutoBi Ranger

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ค่ายอาสาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โครงการโคเซ็น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ชื่อคนที่ประสานงาน ณัฏฐชา ทองสัมฤทธิ์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0917763316 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Facebook : AutoBi Ranger รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน บริจาคหนังสือหนังสือการ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์หนังสือการ์ตูนอ่านเล่นหนังสือเรียนชั้นประถม และหนังสือเตรียมสอบแข่งขันหนังสือนิทาน

ดูข้อมูลเพิ่ม
ศูนย์การเรียน The Essence

ศูนย์การเรียน The Essence

รายละเอียดข้อมูล ศูนย์การเรียน The Essence ฐิติพร พรหมณี 0805939446 [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) กิจกรรมจิตอาสาสอนหนังสือวิชาการน้องๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ เกษตร และบริจาคสิ่งของหรืออุปกรณ์การเรียน

ดูข้อมูลเพิ่ม

บริษัท บ้านหมอละออง จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชื่อคนที่ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน   0963971785 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) nong.laong รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ รร.ต้องการ แจกอาหาร แจกขนม หรือปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ใหญ่มาก

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท: บริษัท ซิสเนค อินฟอเมชัน จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน: กิตติวรา รัตนธรรมธาดา (มีน) เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน: 0872280545 email สำหรับติดต่อประสานงาน: [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการบริจาคสิ่งของแก่โรงเรียนที่ขาดแคลน ดังนี้- Laptop จำนวน 2 เครื่อง- เครื่องปริ้น จำนวน 2 เครื่อง- ตู้เย็น จำนวน 1 เครื่อง- โต๊ะทำงาน จำนวน 10 ตัว- เก้าอี้ทำงาน จำนวน 15 ตัว

ดูข้อมูลเพิ่ม