รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

โรงเรียนบ้านชวดบัว

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนบ้านชวดบัว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.รตนพร  พนมพร รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียน 083-0334180                              ครูวิมลรัตน์  เกลี้ยงดา  โทรศัพท์  065-2966292                              ครูมัณฑรีย์  โพธิดิลก    โทรศัพท์  085-2292992 เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Ratanaporn5809 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน 1.       งบประมาณสำหรับการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ซึ่งมีสภาพชำรุด เพราะโดนลมพายุ ทำให้กระเบื้องมุงหลังคา  ฝ้ามุงหลังคา  หน้าต่างบางส่วนชำรุด 2.       ไฟโซลาเซลล์  ใช้สำหรับติดอาคารเรียนและบริเวณโรงเรียน  เพื่อลดค่าไฟฟ้าของโรงเรียน  และเป็นการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาในเวลากลางคืน 3.       โทรทัศน์ ขนาด  55 นิ้ว เพื่อนำมาใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนทางไกล (DLTV) เพื่อแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้น   จำนวน   3   เครื่อง 4.       ปั๊มน้ำ  และท่อพีวีซี สำหรับการสูบน้ำจากคลองข้างโรงเรียนและวางระบบประปา เพื่อนำมาใช้รดน้ำในแปลงเกษตร  และต้นไม้บริเวณโรงเรียน ปัจจุบันโรงเรียนใช้น้ำประปา ซึ่งเสียค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมาก และบางวันน้ำประปาไม่ไหล 5.       อุปกรณ์การเรียน 6.       ชุดกีฬา 7.       อื่นๆ แล้วแต่จะให้ความอนุเคราะห์

ดูข้อมูลเพิ่ม

Colengo

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท Colengo ชื่อคนที่ประสานงาน วีรีรีน นาคทอง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0956277276 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) oeemnt รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในจังหวัดเชียงยใหม่และใกล้เคียง

ดูข้อมูลเพิ่ม

บริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 234 ซอยสุขุวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทบริษัท รักษาความปลอดภัย พีซีเอส และ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิสเซส จำกัด (สำนักงานใหญ่) 234 ซอยสุขุวิท 101 (ปุณณวิถี) ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260 ชื่อคนที่ประสานงาน Rangsiman Prompipak เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0917348946 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Rangsiman Prompipak รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการช่วยเหลือความขาดแคลนในด้านต่างๆที่ โรงเรียนหรือชุมชนและสถานที่ต่างๆที่กำลังประสบปัญหาขาดแคลน โดยมีงบประมาณไม่เกิน 50,000 ต่อโครงการและต้องการนำทีมจิตอาสาของบริษัทไปเข้าร่วมกิจกรรมนั้นๆ อย่างน้อย 5 โครงการ

ดูข้อมูลเพิ่ม

บจก.พีเอสวี ครีเอชั่น

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บจก.พีเอสวี ครีเอชั่น ชื่อคนที่ประสานงาน วีรยา  สุพรรณคง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน084-3327498 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) line ID : weevei รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการสนับสนุน อุปกรณ์ ต่างๆที่ทางหน่วยงาน โรงเรียน มูลนิธิ ต้องการ ในงบประมาณ  20,000 บาท แถว สมุทรสาคร นครปฐม ราชบุรี เพชรบุรี

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม

รายละเอียดข้อมูล โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม  ชื่อคนที่ประสานงาน  นางวิชดา สันทาลุนัย เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0844297574 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 100ชุด

ดูข้อมูลเพิ่ม
โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท โรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิ ชื่อคนที่ประสานงาน ครูอารีน่า  ปะดุกา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0801394084 email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) https://www.facebook.com/khuantohsoh รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการจัดทำห้องน้ำ เนื่องจากโรงเรียนอรุณศาสน์วิทยามูลนิธิเป็นโรงเรียนการกุศล มีการจัดการเรียนการสอนตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยม รวมทั้งผู้สูงอายุ ทั้งชายและหญิงสำหรับผู้สูงอายุผู้หญิงจะมาเรียนในวันเสาร์ เป็นจำนวนมากซึ่งมีสมาชิกประมาณ 2000 คน ส่วนผู้สูงอายุผู้ชาย จะเปิดสอนในวันพฤหัส จำนาวนประมาณ 50 คน ห้องน้ำของโรงเรียนที่มีอยู่ไม่เพียงพอและไม่เหมาะสมกับสภาพของผู้สูงวัย ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับโอกาสในการพิจารณาจากท่านในครั้ง

ดูข้อมูลเพิ่ม

บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บ.เกรทโฟม โปรดักส์ จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน คุณณัชชา เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0909799433 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ปรับปรุงโรงเรียน ทาสี ตัดหญ้า บริจาคสิ่งของ

ดูข้อมูลเพิ่ม

ปันยิ้ม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทปันยิ้ม ชื่อคนที่ประสานงาน ลูกนัท เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0841156356 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) 0841156356 รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน อาหารกลางวัน สือการเรียนการสอน ทาสีโรงเรียน บริจาคสิ่งของ

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (Bitkub Academy)

บริษัท บิทคับ แล็บส์ จำกัด (Bitkub Academy)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท Bitkub Academy ชื่อคนที่ประสานงานพัฒน์สิญา เอี่ยวอุดมสิน Bitkub Academy Advisory Manager เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0636644156 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Phatsiya Ieoudomsin, Bitkub Academy (Like 339K) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนทาง Bitkub Academy ต้องการสนับสนุนวิดีโอเพื่อสนับสนุนการศึกษาเรื่องการเงินโลกยุคใหม่ สินทรัพย์ดิจิทัล, คริปโทเคอเรนซีและเทคโนโลยีบล็อกเชน ความยาวประมาน 4-5 ชั่วโมง จัดทำขึ้นพิเศษโดยเฉพาะเพื่อการทำ CSRเป็นความรู้ในระดับที่ผู้ไม่มีพื้นฐานสามารถรับฟ้งและทำความเข้าใจได้ โดยความเหมาะสมของเนื้อหาควรจะเป็นที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

ดูข้อมูลเพิ่ม

หจก.เจซี คอมพิวเตอร์ แอนด์ คอนซัลแทนส์

เนื่องด้วยทาง Jzcom มีความประสงค์จะบริจาคคอมพิวเตอร์ Notebook มือสอง และอุปกรณ์การเรียนการกีฬาเพื่อให้น้องๆ ได้นำไปใช้ในการศึกษาค้้นคว้าประกอบการเรียนติดต่อกลับที่ จอย โทร.096-6629655

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลืที จำกัด

บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลืที จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลืที จำกัด  ชื่อคนที่ประสานงาน บริษัท เซ็นทรัล ฮอสพิแทลลืที จำกัด  เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 097-193-623502-399-2599 email สำหรับติดต่อประสานงาน[email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุนเครื่องครัว , น้ำยาทำความสะอาด 

ดูข้อมูลเพิ่ม
บ้านบาสรูม

บ้านบาสรูม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บ้านบาสรูม ชื่อคนที่ประสานงาน ปาริชาติ  นบแย้ม เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0984719679 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) pari_jang / ban_bbasroom รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ทาสี บริจาคสิ่งของ โรงเรียนวัดที่ขาดแคลน เนื่องจากต้องการบริจาคโลงเย็นให้กับวัดที่ขาดแคลนจริงๆ ขอเป็นที่ที่ไม่ห่างจาก กทม. สามารถเดินทาง ไป-กลับได้

ดูข้อมูลเพิ่ม

Uncommon Volunteer

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชื่อคนที่ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 092-915-4041 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]  ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) LINE ID : victormmiv รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน เนื่องด้วยทาง Uncommon Volunteer มีแผนทำการจัดค่ายอาสาพัฒนาโรงเรียนที่ขาดแคลน ทั้งนี้ทาง Uncommon Volunteer ต้องการข้อมูลโรงเรียนที่ต้องการความช่วยเหลือ เพื่อนำไปออกแบบค่ายอาสาต่อไป

ดูข้อมูลเพิ่ม

ร้านพิซซ่าบูม

ต้องการบริจาคของเพื่อช่วยเหลือโรงเรียนทุรกันดาลจังหวัดนครนายก ไม่ทราบมีโรงเรียนไหนบ้าง ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชื่อคนที่ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน email สำหรับติดต่อประสานงาน ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท นิวสเต็ปเอเชีย จำกัด

บริษัท นิวสเต็ปเอเชีย จำกัด

ต้องการบริจาคอุปกรณ์กีฬา_ลูกบอลโยคะ จำนวน 361 ลูก ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  บริษัท นิวสเต็ปเอเชีย จำกัด  ชื่อคนที่ประสานงาน พิชญานิน กาญจนธารทิพย์ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0922803597 email สำหรับติดต่อประสานงาน  [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) Toothless รายละเอียดที่ต้องการช่วยเหลือสนับสนุน ต้องการบริจาคอุปกรณ์กีฬา เป็นลูกบอลโยคะ จำนวน 361 ลูก ให้กับโรงเรียนที่ต้องการอุปกรณ์กีฬาดังกล่าวสามารถจัดสรรจำนวนลูกบอลโยคะได้ โดยขอกระจายไม่เกิน 8 โรงเรียนหมายเหตุ: ขอโรงเรียนที่สามารถออกหนังสือรับรองบริจาคได้ เพื่อนำมาลดหย่อนภาษีค่ะ

ดูข้อมูลเพิ่ม