รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท บริษัท ไทยเนสคอร์เปอร์เรชั่น จำกัด ชื่อคนที…

ดูข้อมูลเพิ่ม

ช่างไฟใจดี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท กลุ่มช่างไฟใจดี ชื่อคนที่ประสานงาน ธนสาร เบ…

ดูข้อมูลเพิ่ม
มูลนิธิเกศาศิลาราช

มูลนิธิเกศาศิลาราช

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท  มูลนิธิเกศาศิลาราช ชื่อคนที่ประสานงาน…

ดูข้อมูลเพิ่ม
อินเตอร์แคมป์16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อินเตอร์แคมป์16 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชื่อคนที่ประสานงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงา…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ร้านขงเบ้งอะไหล่ยนต์

ร้านขงเบ้งอะไหล่ยนต์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทร้านขงเบ้งอะไหล่ยนต์ ชื่อคนที่ประสานงาน ว่าท…

ดูข้อมูลเพิ่ม

ราชภัฏเทพสตรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท นักศึกษา ชีววิทยา ชื่อคนที่ประสานงาน ปรียาว…

ดูข้อมูลเพิ่ม
volunteer_th

volunteer_th

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัทvolunteer_th (องค์กรที่ไม่หวังผลกำไร สามารถด…

ดูข้อมูลเพิ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ชมรมนั่งรถไฟไปพัฒนา มหาวิยาลัยราชภัฎสวนสุนั…

ดูข้อมูลเพิ่ม
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี…

ดูข้อมูลเพิ่ม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อินเตอร์แคมป์ ครั้งที่16 …

ดูข้อมูลเพิ่ม

กรุงศรีออโต้

รายละเอียดข้อมูล  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท กรุงศรีออโต้ ชื่อคนที่ประสานงาน ณัฐฐา…

ดูข้อมูลเพิ่ม
สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี ชื่อคนที่…

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ ชื่อคนท…

ดูข้อมูลเพิ่ม
Hanesbrands

Hanesbrands

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา Hanesbrands ชื่อคนที่ประสานงาน ภัทธิรา พิชัยกุล เบอร์โทรผ…

ดูข้อมูลเพิ่ม
แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด

แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน ณ…

ดูข้อมูลเพิ่ม