ครูอาสา…ไกลบ้าน ดาร์จิริง 15 -22 ตุลาคม 2562

ครูอาสา…ไกลบ้าน ดาร์จิริง 15 -22 ตุลาคม 2562

ไปที่ไหน?
เมืองดาจิริง
 (Darjeeling) เป็นเมืองหรือจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในรัฐเบงกอลตะวันตกของอินเดีย ตั้งอยู่ในแถบเทือกเขาหิมาลัย ดาจิริงได้ชื่อว่า เป็นแหล่งผลิตชาที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอินเดีย มีอากาศที่หนาวเย็นทั้งปี

กับใคร?
Kripasaran Buddhist Mission
เป็นองค์กรที่ไม่แสวงผลกำไร เป็นองค์กรที่สนับสนุนและให้ทุนการศึกษา/ที่พัก/อาหาร ให้กับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่มีฐานะยากจนในดาจิริง โดยจะสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนถึงระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งทางมูลนิธิจะมีหอพักให้เด็กและเยาวชนเพราะว่าของเด็กอยู่ห่างไกลจากตัวเมือง

เพื่ออะไร?
สนับสนุน ส่งเสริมกิจกรรมเด็กในด้านการศึกษา และ ระดมทุนช่วยเหลือองค์กร ซึ่งค่าลงทะเบียนกิจกรรมของผู้เข้าร่วมส่วนหนึ่งทางโครงการฯ จะสมทบบริจาคช่วยเหลือองค์กรเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กๆ

ขณะนี้ทางมูลนิธิกำลังต้องการ การสนับสนุนในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง (อุปกรณ์การเรียน,อุปกรณ์กีฬา ,เป็นต้น) และกำลังระดมทุนช่วยเหลือทางด้านการก่อสร้างหอพักที่ชำรุด จากปัญหาแผ่นดินไหว,ดินสไลด์ จนทำให้อาคารเสียหายบวกกับสถานที่คับแคบ ไม่เหมาะสมกับสุขภาวะและจำนวของเด็กที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น

กำหนดการ ครูอาสา..ไกลบ้าน 7 คืน 8 วัน

14 ตุลาคม 2562 (เตรียมความพร้อม)
24.00 น. ผู้เข้าร่วมเดินทางมาพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเตรียมความพร้อมเช็คเอกสาร แนะนำตัวกันคร่าวๆ

15 ตุลาคม 2562 (วันที่ 1 เดินทาง นันสต๊อป)
06.35 – 07.40 น. เดินทางออกจากสุวรรณภูมิไป เมือง โกลกาตา (Kolkata) ถึงสนามบินผู้เข้าร่วมทำธุระส่วนตัว แยกย้ายกันทานมื้อเช้าตามอัธยาศัย (ครูอาสาดูแลตัวเอง) ช่วงระหว่างที่รอขึ้นเครื่องบินต่อไปเมือง สิลิกูริ (Siliguri) หากมีเวลาพอ เราจะชวนมาแนะนำตัว ทำความรู้จักเพื่อนร่วมทาง กระชับวงมิตรภาพครูอาสากัน

07.40 น. พักเหนื่อย ทานมื้อเช้า ปฐมนิเทศแลกเปลี่ยน แนะนำตัว / แนะนำกำหนดการคร่าวๆ สำหรับกิจกรรมทั้งหมด วางแผน การสอนกิจกรรมเด็ก
12.30 น. ทานมื้อเที่ยงร่วมกัน
14.15 – 15.35 น. ออกเดินทางจากโกลกาตา โดยสารเครื่องบินไปสนามบิน บักโดกรา (Bagdokra) เมืองสิลิกูริ ถึงแล้ว นั่งรถจี๊บ ขึ้นเขา ไปเมือง ดาจิริง (Dajiring) ใช้เวลาเดินทาง ประมาณ 3 ชม.
20.00 น. ถึงดาจิริงเข้าที่พักเกสต์เฮ้า ทานมื้อค่ำร่วมกัน แยกย้ายกันพักกาย สำหรับการเดินทางที่ยาวไกล

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ( เตรียมการสอน )
ตื่นเช้ามารับบรรยากาศลมหนาว ทำภาระกิจส่วนตัว
08.00 น. มื้อเช้าร่วมกัน
ภาคเช้า วางแผน การสอน / แลกเปลี่ยนนำเสนอกิจกรรม
ภาคบ่าย เดินเท้า ไปเยี่ยม พบปะองค์กร ที่เราจะเข้าไปทำกิจกรรมเด็กหอพัก เวทีแลกเปลี่ยนซักถาม เรื่องทั่วไปที่สนใจ
เย็น กลับมาเตรียมอาหาร ทานมื้อค่ำร่วมกัน

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 (ไปโรงเรียนชานเมือง ดาร์จิริง)
กินลมชมวิว อุตส่าห์มาไกล อย่านอนตื่นสาย เก็บเลเวล สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ให้เต็มที่ สมกับที่ตั้งใจมา เสร็จแล้วอย่าลืมมาเติมพลังทานมื้อเช้าร่วมกัน
วันนี้เราจะ เดินทางไปเยี่ยมและทำกิจกรรมกับเด็กๆ นอกเมือง ระยะทางประมาณ 40 กิโลเมตร ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 1ชม.ในการเดินทาง เราจะใช้เวลาทำกิจกรรมทั้งวันและชวนกันเข้าหมู่บ้านศึกษาวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อที่หากมีโอกาสกลับมาในภายหน้าเราจะสามารถช่วยเหลือ หรือทำกิจกรรมอะไรได้บ้าง
15.30 น. เลิกกิจกรรม พักผ่อนตามอัธยาศัย เดินทางกลับเข้าเมือง
ภาคค่ำ เวทีสัมพันธ์ สรุปงานร่วมกัน

วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (กิจกรรมเด็กหอพักชาย)
กิจกรรมวันแรก เราจะทำกิจกรรมกับเด็กๆ หอพักชาย โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายกัน ใช้เวลาทั้งวันกับเด็กๆ
15.00 น. เลิกกิจกรรมเด็ก แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ทานมื้อเย็นร่วมกัน
19.00 น. ประชุมสรุปงานกิจกรรมเพื่อปรับใช้ในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 19 ตุลาคม 2562 (กิจกรรมเด็กหอพักหญิง)
กิจกรรมวันที่สอง เราจะทำกิจกรรมกับเด็กๆ หอพักหญิง โดยแบ่งกลุ่มทำกิจกรรม ตามที่ได้รับมอบหมายกัน ใช้เวลาทั้งวันกับเด็กๆ
15.00 น. เลิกกิจกรรมเด็ก แยกย้ายพักผ่อนตามอัธยาศัย
18.00 น. ทานมื้อเย็นร่วมกัน
19.00 น. ประชุมสรุปงานกิจกรรมเพื่อปรับใช้ในวันรุ่งขึ้น

วันที่ 20 ตุลาคม 2562 (กิจกรรมรวม หอพักชาย/หญิง)
09.00 น. พร้อมกันที่หอพัก วันนี้เราจะแบ่งกลุ่ม ออกไปสำรวจเมือง โดยแต่ละกลุ่มจะได้รับมอบหมายไปทำภารกิจ / กิจกรรมทำขนมไทย
ภาคบ่าย มาสรุปกิจกรรมกับเด็กๆ หลังจากเสร็จแล้วเราจะมีกีฬาสีกระชับความสัมพันธ์ระหว่างครูอาสาฯ และเด็ก
15.30 น. แยกย้ายกันพักผ่อนจ้า
18.00 น. ทานมื้อเย็นร่วมกัน
19.00 น. ประชุมสรุปงานกิจกรรม ชี้แจงพูดคุยกิจกรรมในวันต่อไป

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 (วันฟรีเดย์ )
วันฟรีเดย์ ทานมื้อเช้าร่วมกัน วันนี้วันอิสระ เราปล่อยให้ครูมีเวลาไปเยี่ยมชมเมืองดาจิริง และ สถานที่สำคัญของเมืองดาจิริง ทำกิจกรรมที่น่าสนใจ หรือใครจะแวะชอปปิ้งก่อนกลับก็ได้นะ เที่ยวพักผ่อนตามอัธยาศัย ใครอยากไปไหนก็ไปจ้า (มื้อเที่ยงครูอาสาดูแลตัวเองนะจ๊ะ เผื่ออยากลองทานอาหารแปลกๆ ที่ถูกใจ ถูกปาก)
เที่ยวจนหายอยากแล้ว มื้อเย็นกลับมาพักผ่อน และทานมื้อค่ำร่วมกัน
สรุปกิจกรรม ถอดบทเรียน เพื่อนำไปปรับปรุงกิจกรรมครั้งต่อไปหากได้กลับมาเยือน

22 ตุลาคม 2562
11.00 น. ทานมื้อเช้าเสร็จแล้ว ออกเดินทางจากเมืองดาจิริง นั่งรถลงดอย กินลมชมวิวสองข้างทาง เพื่อมาขึ้นเครื่องที่เมืองสิลิกูริ
16.35 – 17.45 น. นั่งเครื่องออกจากสนามบินบักโดกรา ไป เมือง โกลกาตา ที่เมืองโกลกาตา ระหว่างรอเครื่องกลับไทย ครูอาสา สามารถเข้าไปเที่ยวในเมือง หลังจากนั้นกลับมาเจอกัน เพื่อรอเช็คอินขึ้นเครื่อง
22.00 น. ครูอาสากลับมาเจอกันที่สนามบิน (มื้อเย็นดูแลตัวเองจ้ะ)
01.25 – 05.35 น. เดินทางจากสนามบินโกลกาตา กลับ สุวรรณภูมิ เดินทางถึงโดยสวัสดิภาพแยกย้ายกลับ

#กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของระยะเวลาและพื้นที่

สรุป. มื้อที่รับผิดชอบตัวเอง 1. มื้อเช้า วันแรกที่ไปถึงสนามบินโกลกาตา 2. มื้อเที่ยงวันฟรีเดย์(เที่ยว) 3.มื้อเย็นวันเดินทางกลับ รวม 3 มื้อ อาหารที่โน้นตกราว 60 – 100 บาท แล้วแต่สไตล์การกินของแต่ละคนจ้า 🙂

ค่าลงทะเบียน 22,500 บาท/คน

ค่าลงทะเบียนสำหรับอะไรบ้าง?

ค่าเครื่องบินระหว่างประเทศ+ในประเทศ/ รถยนต์ / อาหาร / ที่พัก /*ประกันอุบัติเหตุเดินทาง / ค่าประสานงาน / สมทบบริจาคให้องค์กร Kripasaran Buddhist Mission

# ไม่รวมวีซ่าอินเดีย ผู้เข้าร่วมต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำเอง

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

จ่ายยังไง?

ผู้สมัคร สามารถแบ่งชำระค่าลงทะเบียนกิจกรรมเป็นงวดๆได้ งวดแรกลงทะเบียนมัดจำ 10,000 บาท โดยต้องชำระเต็มจำนวน ก่อนสิ้นเดือน สิงหาคม 2562

หากไม่ครบตามจำนวนที่รับสมัคร?

กรณีมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ถึง 15 ท่าน ทางโครงการฯ ขออนุญาต แจ้งยกเลิกกิจกรรม โดยจะคืนเงินที่ผู้สมัครชำระไว้ เต็มจำนวนที่ท่านชำระมา

การยืนยันเข้าร่วมกิจกรรม

เมื่อสมัครมาแล้ว โอนเงินค่ากิจกรรมเพื่อยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม บัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ ส่งสลิปมาทางเมล [email protected] เพื่อที่จะได้อัพเดทรายชื่อผู้เข้าร่วมให้

*กรมธรรม์ความคุ้มครองและจำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท) ต่อคน
กรณีเสียชีวิต/ทุพพลภาพถาวร/สูญเสียอวัยวะ จากอุบัติเหตุ 1,000,000
ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 500,000
ความรับผิดชอบตามกฎหมายบุคคลภายนอก 200,000

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Mail. [email protected] ต้นซุง 096 -808 -3004 Line :tonsung
หรือ 062 246 1897
หรือโทร…. 053-737 425 เวลาทำการ 09.00 – 16.00 น. จันทร์ – ศุกร์

ครูบ้านนอก ดาร์จีลิง
scroll to top