ทำเนียบครูบ้านนอกรุ่นที่ 85

พิฑูร  ชุมแวงวาปี

…ครูพี…

เภสัชกรหนุ่มอีสาน เมืองเสียงแคน

ประธานรุ่น 85

ปิยฉัตร  พรหมทอง

…ครูเก็ต…

สาวใต้ เมือสะตอ
จ.นครศรีธรรมราช

ชญาดา  โตอุรวงศ์

…ครูหญิง…

พนักงานธนาคารออมสิน (สาวแบงค์)

วัลลา  ภู่ทอง

…ครูยุ่ง…

นักพํฒนาผลิตภัณฑ์ ตัวยงของวงการ

 

ปวริศา  ฟองสังค์

…ครูเฟิง…

อีกหนึ่งคนหนึ่งในรุ่น ที่มาจากลุ่มน้ำโขง  เมืองดอกคูณ  เสียงแคน จ.ขอนแก่น

ใส่ความเห็น

scroll to top