เทคอนกรีตทางขึ้นหมู่บ้านห้วยชมภู

ครูบ้านนอกรุ่นที่  223   จัดกิจกรรมที่บ้านชนเผ่าลาหู่ บ้านห้วยชมพู ระหว่างวันที่  10 – 13 สิงหาคม  2562  บ้านห้วยชมพูเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ในฤดูฝนชาวบ้านจะประสบปัญหาถนนลื่น เนื่องจากทางขึ้นหมู่บ้านเป็นเขาชัน และเป็นดินแดง ทำให้การสัญจรไปมาลำบาก เนื่องจากเป็นทางหลักที่ออกจากหมู่บ้าน    งบประมาณที่ได้รับบริจาคทั้งหมดจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง อาทิ เช่น ปูน หิน ทราย ไวเมต สำหรับปูพื้นถนน  โดยใช้งบประมาณทั้งสิ้น 25,250 บาท ถนนกว้าง 3 เมตร หนา 18 เซนติเมตร ได้ระยะทาง  25 เมตร 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

นายอนุกุล

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ธเ

ธันยาพร เตชาธาราทิพย์

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
สก

สราทร กิจจุลลจาริต

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ทว

ทัตพงศ์ ว

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

พนักงานบริษัทมิตรโพรเจคท์เซอร์วิสเซส จำกัด

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
ธเ

ธวัชชัย เพ็ชรน้ำสิย

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
พณ

พลอย ณรงค์ฤทธิ์

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
จห

จิณพัฎ หงส์ธนรัตน์

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
พร

พัชรินทร์​ รักสัตย์

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก
scroll to top