ติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ 30 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า และระบบประปาที่สามารถใช้ได้ตลอดปี ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งชาวบ้านใช้น้ำด้วยการสูบจากอ่างเก็บน้ำ เพียงพอแค่วัน ต่อ วัน   ดังนั้นโครงการครูบ้านนอกจึงเข้าไปช่วยติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนและค่าดำเนินการจำนวน 73,000 บาท ในกิจกรรมครูบ้านนอกรุ่นที่ 234


รายชื่อผู้สมทบ ค่าวัสดุกิจกรรม

รย

รพีพล ยาปะโรหิต

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
73,000
ปแ

ประวิชญา แข่งขัน

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
500
ดเ

ดุษฎี เวชสุทัศน์

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
500
Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
100
ks

kanjana suemue

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
200
สย

สุดาจันทร์ ยิ้มเยื้อน

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
100
Anonymous User

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ Amount Donated
500

scroll to top