ติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่ เป็นหมู่บ้านเล็กๆ มีประมาณ 30 หลังคาเรือน เป็นหมู่บ้านที่ยังไม่มีไฟฟ้า และระบบประปาที่สามารถใช้ได้ตลอดปี ในช่วงฤดูแล้งจะขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภค ซึ่งชาวบ้านใช้น้ำด้วยการสูบจากอ่างเก็บน้ำ เพียงพอแค่วัน ต่อ วัน   ดังนั้นโครงการครูบ้านนอกจึงเข้าไปช่วยติดตั้งระบบสูบน้ำบาดาล โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนและค่าดำเนินการจำนวน 73,000 บาท ในกิจกรรมครูบ้านนอกรุ่นที่ 234


รายชื่อผู้สมทบ ค่าวัสดุกิจกรรม

Anonymous User
รย

รพีพล ยาปะโรหิต

73,000.00฿
Anonymous User
ปแ

ประวิชญา แข่งขัน

500.00฿
Anonymous User
ดเ

ดุษฎี เวชสุทัศน์

500.00฿
Anonymous User
จส

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

100.00฿
Anonymous User
ks

kanjana suemue

200.00฿
Anonymous User
สย

สุดาจันทร์ ยิ้มเยื้อน

100.00฿
Anonymous User
ธธ

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

500.00฿

scroll to top