donation236.jpg

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุปรับปรุงศูนย์เด็กเล็ก

วันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 เราจะพัฒนาซ่อมอ่างล้างหน้า ทางเดิน และปรับปรุงสนามเด็กเล่น ให้กับศูนย์เด็กอนุบาล โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

234-1sqL.jpg

รับบริจาคเพื่อติดชุดเครื่องสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

โครงการครูบ้านนอก มูลนิธิกระจกเงา เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้อชุดสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อไปติดตั้งให้หมู่บ้านที่ขาดแคลนน้ำประปา