ครูอาสาสอนหนังสือบนดอย

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.

รับบริจาคสำหรับซื้อวัสดุท่อน้ำประปาภูเขา บ้านห้วยนากาด

ได้รับบริจาคแล้ว 20,148฿ จาก 30,000฿ ที่ต้องการสนับสนุน

บ้านห้วยนากาด เป็นหมู่บ้านอาข่า ขนาดเล็ก มีจำนวนหลังคาเรือนประมาณ 50 ครัวเรือน เนื่องจากการขยายตัวของประชากร และทรัพยากรน้ำที่ค่อนข้างจำกัด ทางชุมชนได้รับทุนส่วนหนึ่งสำหรับทำแท้งค์เก็บน้ำไว้ใช้ แต่ยังขาดงบประมาณส่วนหนึ่ง สำหรับซื้อท่อน้ำ เพื่อต่อจากต้นน้ำของหมู่บ้านมายังแท้งค์น้ำที่สร้างไว้ เป็นระยะทางประมาณ 4 กม.  ซึ่งใช้ท่อราวๆ 1,000 ท่อ  ราคาท่อละ 60 บาท (ขนาด 1 นิ้ว)

บ้านห้วยนากาด

 

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

Anonymous User
พเ

พุทธภูมิ เติมทรัพย์

100.00฿
Anonymous User
นท

น.ส.จุฑารัตน์ ทนันไชย

120.00฿
Anonymous User
วส

วรัชญ์ สีบุญเรือง

3,000.00฿
Anonymous User
เท

เสาวภาคย์ ทวีสุข

500.00฿
Anonymous User
รล

รุ่งนภา ลัคนาพรวิสิฐ

300.00฿
Anonymous User
ออ

อนุวรรณ อารมณ์สุข

3,299.00฿
Anonymous User
ณโ

ณัฐชา โชควัฒนานุวัฒน์

1,000.00฿
Anonymous User
กส

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

50.00฿
Anonymous User
จจ

จิราภรณ์ จิตบรรจง

50.00฿
Anonymous User
สม

สุนันท์ มะลิอ่อง

200.00฿
Anonymous User
CT

ผู้ไม่ประสงค์ออกนาม

200.00฿
Anonymous User
รส

รพีพร สิทธิ

500.00฿

 

 

 

 

฿
Select Payment Method
Personal Info

หลังจากที่ท่านแจ้งประสงค์บริจาคทางโครงการจะส่งอีเมลไปหา เมื่อเราได้รับข้อมูลสลิปบริจาคแล้วจะอัพเดทรายชื่อต่อไป

Donation Total: 50.00฿