ครูบ้านนอก

Help our organization by donating today! All donations go directly to making a difference for our cause.

ระดมทุนทำถนนเข้าหมู่บ้านครูบ้านนอกรุ่นที่ 223 บ้านห้วยชมพู

ได้รับบริจาคแล้ว 32,080฿ จาก 25,000฿ ที่ต้องการสนับสนุน

ไชโย!!!!  เราช่วยกัน จนครบยอดที่เปิดรับบริจาคแล้ว

ขอบคุณสำหรับการสนับสนุนของคุณ, เราเชื่อว่าทุกการมีส่วนร่วมของคนในสังคมสามารถเปลี่ยนแปลงชุมชนให้ดีขึ้นได้. หลังจากเสร็จกิจกรรมเราจะมาอัพเดทภาพให้ทางเเฟนเพจ ครูบ้านนอก   

Anonymous User
กพ

กรักกฎ พรหมมูล

1,000.00฿
Anonymous User
เต

เปรมวดี ต้นตระกูล

2,500.00฿
Anonymous User
สร

สุวจี รักเจริญ​

100.00฿
Anonymous User
ชท

ชิเดนท์ทรีย์ ท

200.00฿
Anonymous User
สช

สายใจ ช่างเสียง

100.00฿
Anonymous User
กช

กฤษณา ช้างสุวรรณ

1,500.00฿
Anonymous User
นพ

นิสิต พ

300.00฿
Anonymous User
ออ

อารยะพร อารีประชากุล

3,500.00฿
Anonymous User
อเ

อุมาพร เดโชกำธร

1,000.00฿
Anonymous User
สแ

สุรัตน์ แสงสว่าง

500.00฿
Anonymous User
ปอ

ประกายเพชร อินทยศ

500.00฿
Anonymous User
นป

น้ำผึ้ง ปากหวาน

500.00฿