ครูบ้านนอก-239.png

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 239 ผาลั้ง โรงเรียนในม่านเมฆ

กำหนดการครูบ้านนอก รุ่น 239  ผาลั้ง โรงเรียนในม่านเมฆ ระหว่าง 13-16 กรกฎาคม 2565 13 กรกฎาคม 2565 วันแห่งการเดินทาง 08:30 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอก รอรับคณะครูบ้านนอก ที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่” ติดต่อ 065-4891716 (ครูเบญ) ออกเดินทางจากสถานีขนส่งมาปฐมนิเทศกิจกรรม ที่มูลนิธิกระจกเงา  กิจกรรมแนะนำตัว/ทำความรู้จักกันจนถึงเวลา 11:30 น. พักทานข้าวเที่ยงพร้อมกัน 12:00 น. ออกเดินทางจากกระจกเงา ไปหมู่บ้านผาลั้ง ตำบลห้วยชมพู จังหวัดเชียงราย ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนั่งรถประมาณ 1 ชั่วโมง 50 นาที 14:30 น. เดินทางมาถึงศูนย์เด็กเล็กบ้านผาลั้ง จากตรงนี้เริ่มกิจกรรมโดยการเดินเพื่อการเรียนรู้ เราจะต้องเดินเท้าเข้าโรงเรียนระยะทาง 3-4 กิโลเมตร ฟิตร่างกายมาให้พร้อม 17:00 น. ชี้แจงภารกิจก่อนจะให้ครูแยกย้ายเข้าที่พัก โดยที่จะมีเสบียงอาหารให้ตลอดระยะเวลาตอนทำกิจกรรม (ครูอาสาสามารถโชว์ฝีมือได้นะคะ) 17:30 น. […]

water.jpg

อาสามาเติมน้ำให้ป่า

ครูบ้านนอก อาสาเติมน้ำให้ป่า ชวนมาเติมน้ำให้ป่า โดยมีกิจกรรมทำระบบสำรองน้ำสำหรับดับไฟป่าในปีหน้า เข้าป่าไปขุดหน่อไม้ เก็บผัก และทำอาหารในกระบอกไม้ไผ่ บ้านลีผ่า ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  ไม่ได้นอนในหมู่บ้าน ทางโครงการจัดที่พักไว้ให้ในมูลนิธิฯ วันแรก ( Who are you ? ) เด็ก ๆ จะอาสาเป็นครูของเราพาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวใกล้หมู่บ้าน  07.00 น. รับคณะครูบ้านนอก ที่สถานนีขนส่งส่งผู้โดยสาร 2 (ตะเคียนคู่) บริเวณเสาธง บขส 08.00 น. ทำความรู้จักครูอาสา ( กิจกรรม Check in ) –   ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรมร่วมกัน –   แจ้งกำหนดการของกิจกรรม 10.00 น. กิจกรรมเตรียมความพร้อมให้น้องน้อย –   กิจกรรมละลายพฤติกรรมระหว่าง เด็ก […]

postsq236L.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 236 บ้านผาแดงหลวง วันที่ 4 – 7  ธันวาคม 2563

กำหนดการครูบ้านนอก 236 บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4 – 7  ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563 วันแห่งการเดินทาง 08.30 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอก รอรับคณะครูบ้านนอก ที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่” ติดต่อ 098 780 4379 ออกเดินทางจากสถานีขนส่งเข้ามาปฐมนิเทศกิจกรรม ที่มูลนิธิกระจกเงา  กิจกรรมแนะนำตัว/ ทำความรู้จักกัน  จนถึงเวลา 11.30 น. พักทานข้าวเที่ยงร่วมกัน 12.00 น. ออกเดินทางจากมูลกระจกเงา ไปหมู่บ้านซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนั่งรถประมาณ 1.30 ชม.  15.00 น. เดินทางมาถึงบ้านโรงเรียนบ้านห้วยกล้า  จากตรงนี้เริ่มกิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้ เราจะต้องเดินเท้าเข้าโรงเรียน ระยะทาง 4 กม. ฟิตร่างกายมาให้พร้อมมม 17.00 น. ชี้แจงภารกิจและแจกเสบียงก่อนจะให้ครูแยกย้ายเข้าที่พัก เราจะไปพักบ้านเด็กในหมู่บ้านโดยที่จะมีเสบียงอาหารให้ตลอดระยะเวลากิจกรรม 18.00 น.แยกย้ายกันเข้าที่พักโดยจะพักบ้านละ 3 […]

234-1sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่น 234 “ดอยเต่า..ไม่มีนกแล” 10 – 13 ตุลาคม 2563

บ้านหนองบัวคำ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งส่วนใหญ่หมู่บ้านอื่นๆ จะถูกย้ายออกจากพื้นที่เดิม เพราะน้ำจากเขื่อนจะเอ่อท่วมชุมชน

233sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 233 บ้านห้วยนากาด วันที่ 17-20 กันยายน 2563

บ้านห้วยนากาด เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก

postsqH.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 232 บ้านปู่ทา วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563

จุดประสงค์การกลับไปครั้งนี้เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน