ครูบ้านนอกรุ่น 234 “ดอยเต่า..ไม่มีนกแล” 10 – 13 ตุลาคม 2563

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 234 “ดอยเต่า..ไม่มีนกแล”
10 – 13 ตุลาคม 2563
บ้านหนองบัวคำ ต.ท่าเดื่อ อำเภอ ดอยเต่า จังหวัด เชียงใหม่

(กรุณาอ่านกำหนดการ ก่อนลงทะเบียน)

บ้านหนองบัวคำ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งส่วนใหญ่หมู่บ้านอื่นๆ จะถูกย้ายออกจากพื้นที่เดิม เพราะน้ำจากเขื่อนจะเอ่อท่วมชุมชนที่อยู่ริมน้ำทั้งหมด (ซึ่งเป็นที่มาของผ้าซิ่นหนีน้ำท่วมดอยเต่า) เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่เชิงเขา บ้านหนองบัวคำปัจจุบันจึงไม่ถูกน้ำท่วม หากแต่การคมนาคมสัญจรยังธุรกันดาร ถ้าไปทางรถยนต์ต้องอ้อมทะเลสาบ / แม่น้ำปิง  ไม่มีไฟฟ้าและระบบประปา   จุดประสงค์โครงการครูบ้านนอกเข้าไปเพื่อช่วยระดมงบประมาณในการติดตั้งระบบสูบน้ำประปาบาดาลจากโซลาร์เซลและสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆ ในชุมชน

  • หมู่บ้านไม่ได้อยู่บนดอย มีสัญญาณโทรศัพท์ แต่ไม่มีไฟฟ้า

วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 (เช็คอินหัวใจอาสา)

08.00 น. รับคณะครูบ้านนอก ถ้าท่านที่นั่งรถทัวร์มาจาก กทม. แจ้งที่หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า กรณีที่มาถึงก่อน โทรมาแจ้งทีมงานด้วยนะครับ 096 808 3004 ( พี่ต้นซุง ) กิจกรรมภาคเช้า
–  ทำความรู้จักกัน เช็คอิน
–  ข้อตกลง (กฎ) ช่วงทำกิจกรรม
–  กำหนดการกิจกรรม 
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.30 น. เดินทางเข้าสู่พื้นที่  บ้านหนองบัวคำ ..ขึ้นรถ ลงเรือ  และเดินเข้าหมู่บ้าน
15.00 น. ถึงหมู่บ้าน พักผ่อนคลายร้อน หลังจากนั้นแยกย้ายพักตามบ้านในชุมชน โดยทีมงานจะจัดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมนอน หลังละ 2-3 คน ทำภารกิจส่วนตัว อาบน้ำ ทำอาหาร ทานมื้อเย็น ร่วมกับครอบครัวตามอัธยาศัย

19.00 น. เจอกันที่โรงเรียน ประชุมเวทีชุมชน วันนี้เราจะได้เจอกับกรรมหมู่บ้าน พูดคุย สอบถามแลกเปลี่ยน
21.00น. สรุปกิจกรรมของวันนี้  เตรียมงานสำหรับวันถัดไป   แยกย้ายกันพักผ่อน หมู่บ้านไม่มีไฟฟ้านะ เตรียมไฟฉายมาด้วยล่ะ

วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563 (ครูอาสา..ลงแรง)

วันนี้เราจะเดินทางไปทำกิจกรรมการเรียนการสอนในโรงเรียน และภารกิจพัฒนาพื้นที่รอบๆ โรงเรียน ส่วนอีกทีมจะแยกไปทำ ติดตั้งโซลาร์เซล   ครูบ้านนอกอย่าลืมทานข้าวเช้าจากบ้านมาให้เรียบร้อยนะ   แล้วจะได้เรียนรู้หละว่าการเป็น“ครู” มันยาก ง่ายเพียงใด
08.00น. ครูบ้านนอกพร้อมเด็ก ๆ พร้อมกันที่โรงเรียน
08.30 น. แยกย้ายตาม หน้างาน คือ กลุ่มสร้าง และกลุ่มสอน
– การสอนของครูบ้านนอกจะประยุกต์ ปรับเปลี่ยนตามพื้นที่ ซึ่งเราจะเน้นเรื่องการสร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก การปรับเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนการสอนที่แตกต่างไปให้เด็กสนใจ การเรียนรู้ทรัพยากรธรรมชาติ รอบๆ ตัว
12.00 น. ทานอาหารกลางวันพร้อมกันทั้งครูและเด็ก (มื้อนี้เราจะเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กด้วยค่ะ)
13.30น. กิจกรรมต่อจากภาคเช้า
15.00น. เลิกเรียน ได้เวลาออกกำลังกาย เล่นกีฬา ครูบ้านนอกชวนเด็กๆ มาเล่นด้วยกันในสนามกีฬา เสร็จแล้ว ตัวแทนครูบ้านนอกขอบคุณคณะครูประจำการ ที่มอบโอกาสให้พวกเราได้เป็น“ครู”  ชวนเด็กกลับบ้านครูบ้านนอกก็เดินทางกลับบ้านพร้อมเด็กเช่นกัน
19.30น.  รวมตัวกันที่โรงเรียน  จัดกิจกรรมสันทนการ สรุปกิจกรรมของวันเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 (เรียนรู้…ทักษะชีวิต)

วันนี้…เด็ก ๆ จะอาสาเป็นครูของเราพาเยี่ยมชม สถานที่ท่องเที่ยวใกล้หมู่บ้าน และสอนให้ครูบ้านนอก ได้เรียนรู้ทักษะการเอาตัวรอด หาผัก ปลา ตามห้วยหนอง คลองบึง แล้วมาทำอาหารเที่ยงร่วมกัน….

08.30 น. เจอกันที่ลานหมู่บ้าน นัดหมายกิจกรรม เสร็จแล้วออกเดินทางกันเลย จากหมู่บ้าน เราจะผ่านลานทุ่งหญ้ากว้าง ซึ่งเคยมีน้ำทะเลสาบ พอน้ำลดก็กลายเป็นทุ่งหญ้าให้วัวควายชาวบ้านมากินบุพเฟ่ต์กินอย่างสบายใจ จุดท่องเที่ยวที่สำคัญเช่น พระธาตุจอมสวรรค์ ดอยเรือ บ่อน้ำพันปี เป็นต้น

16.00 น. เดินทางกลับหมู่บ้าน ทำภาระกิจส่วนตัว
19.00 น. ค่ำคืนนี้ครูบ้านนอกเตรียมการแสดงชุดใหญ่ให้ชุมชนดู นอกจากนี้ชาวบ้านจะทำพิธีผูกข้อมือ อวยพรขอบคุณที่มาเยี่ยมชุมชน

22.00 น. สรุปกิจกรรม แยกย้ายกันพักผ่อน

วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563  (สวัสดีดอยเต่า)

วันนี้วันสุดท้ายของการอยู่อาศัยและทำกิจกรรมร่วมกับชุมชน ขอบคุณชาวบ้าน โฮสที่คอยดูแลพวกเราตลอดระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่
09.00 น. เราออกเดินทางจากหมู่บ้านไปที่จุดเริ่มต้นในการเดินทาง หลังจากนั้น เราจะเดินทางไปที่ศูนย์การเรียนผ้าทอกะเหรี่ยง บ้านหล่ายแล้ว เพื่อศึกษาและเรียนรู้ ภูมิปัญญาผ้าทอกะเหรี่ยง ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นหมู่บ้านที่ได้รับการยกย่องในด้านการอนุรักษ์ภูมิปัญญานี้ไว้

12.00 น. ทานมื้อเที่ยงร่วมกัน
13.00 น. ส่งครูบ้านนอกขึ้นรถ เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ:
1. กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2. การเดินทางผู้เข้าร่วมเดินทางมาเอง โดยจุดนัดหมาย รับที่ หน้าที่ว่าการอำเภอดอยเต่า (จุดจอด หน้า 7 -11 ที่ว่าการอำเภอ)
3. ขากลับครูบ้านนอกสามารถนั่งรถโดยสารประจำทาง กลับเข้าเชียงใหม่ได้ ใช้เวลาประมาณ​ 2.30 ชั่วโมง

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม  3,050 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

รับจำนวนจำกัด 35 คน

 สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…. ชื่อบัญชี “โครงการครูอาสา ” ธนาคารกรุงไทยสาขาห้าแยกพ่อขุน เม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 3,050 บาท ( สำหรับค่าอาหารตลอดโปรแกรม และค่ารถรับส่ง ค่าเรือข้ามฟาก ค่าประสานงานพื้นที่ิ ประกันอุบัติเหตุเดินทาง ฯลฯ ) ส่งสลิปการโอนแนบเมลยืนยันการโอนที่เมล [email protected] หรือทางหน้าเว็บ https://bannok.com/volunteers/confirm-payment
กรุณาอ่านรายละเอียด การโอนเงิน เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน

กฎการวางตัว/ ข้อห้าม /คำเตือน
– ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่เด็กๆ
– ห้ามพูดคำหยาบ
– คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียดเพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ “ ครู ” แยกกันนอน แบ่ง ชาย/หญิง
– การใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
– ห้ามให้เงินแก่เด็ก และครอบครัวที่เข้าพักเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด ๆ
– งดเว้นการดื่มสุรา
– ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

การเดินทาง

ผู้เข้าร่วมสามารถเดินทางมาเองโดย
1. นั่งรถทัวร์ จาก กรุงเทพฯ มาลงที่ อ.ดอยเต่า โดยมีรถของ สมบัติทัวร์, บขส.(99)
2. นั่งรถมาลงที่เชียงใหม่ และต่อรถมาลงที่ดอยเต่า (เผื่อเวลาเดินทางไว้เยอะๆ ) ดูวิธีเดินทางมาดอยเต่าได้ที่ https://doitao.info/การเดินทางไปดอยเต่า/ampNotice: Undefined index: start_date in /home/bannokco/domains/bannok.com/public_html/volunteers/wp-content/plugins/give/templates/shortcode-goal.php on line 47

Notice: Undefined index: end_date in /home/bannokco/domains/bannok.com/public_html/volunteers/wp-content/plugins/give/templates/shortcode-goal.php on line 47
77,000฿ of 69,000฿ raised
฿
Select Payment Method
Personal Info

หลังจากที่ท่านแจ้งประสงค์บริจาคทางโครงการจะส่งอีเมลไปหา เมื่อเราได้รับข้อมูลสลิปบริจาคแล้วจะอัพเดทรายชื่อต่อไป

Donation Total: 100.00฿

รายชื่อผู้ร่วมบริจาค

รย

รพีพล ยาปะโรหิต

Amount Donated
73,000.00฿
ปแ

ประวิชญา แข่งขัน

Amount Donated
500.00฿
ดเ

ดุษฎี เวชสุทัศน์

Amount Donated
500.00฿
Anonymous User

Anonymous

Amount Donated
100.00฿
ks

kanjana suemue

Amount Donated
200.00฿
สย

สุดาจันทร์ ยิ้มเยื้อน

Amount Donated
100.00฿
Anonymous User

Anonymous

Amount Donated
500.00฿
ครูอาสาสอนหนังสือบนดอย

scroll to top