ครูบ้านนอกรุ่นที่ 233 บ้านห้วยนากาด วันที่ 17-20 กันยายน 2563

กำหนดการครูบ้านนอกรุ่น 233
บ้านห้วยนากาด ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
ระหว่างวันที่ 17-20 กันยายน 2563

*กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนก่อน สมัคร/โอนค่ากิจกรรม  (ลิ้งค์ฟอร์มสมัครอยู่ด้านล่างกำหนดการ)

บ้านห้วยนากาดเป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก สาเหตุที่เรียกว่าอู่โล้อาข่า หมายถึง ชนเผ่าอาข่าหมวกหัวแหลม เป็นกลุ่มที่เด่นที่สุดในการใส่หมวกอาข่า การตั้งชื่อกลุ่มเป็นไปตามลักษณะการใส่หมวก และอู่โล้อาข่ายังเป็นกลุ่มอาข่าที่มีประชากรมากที่สุดในประเทศไทย ชาวบ้านห้วยนากาดอพยพครอบครัวมาจากบ้านขาแหย่ง ต.แม่ค้า อ.แม่จัน จ.เชียงราย เข้ามาอาศัยอยู่ที่บ้านห้วยขี้เหล็ก ต.วาวี อ.แม่สรวย ได้ประมาณ 3 ปี แต่มีปัญหาเรื่องที่ทำกินไม่พอ ต่อมามีชาวบ้านประมาณ 3 -4 ครอบครัว ได้ไปสร้างที่ทำกินบริเวณพื้นที่ติดกับลำห้วยนากาด เห็นว่ามีชัยภูมิเหมาะสมที่จะตั้งเป็นชุมชนอยู่อาศัย ชาวบ้านกลุ่มแรกจำนวน 17 ครอบครัว “นายหลวง มาเยอะ” เป็นผู้นำได้ชวนกันย้ายจากบ้านห้วยขี้เหล็กเข้ามาตั้งชุมชน เมื่อปี พ.ศ. 2505 ตั้งชื่อชุมชนตามชื่อแหล่งน้ำว่า “บ้านห้วยนากาด” สำหรับ “ห้วยนากาด” นั้น เดิมชื่อ “ห้วยนากะ” เนื่องจากมีหญิงชาวลาหู่คนหนึ่งชื่อ “นากะ” หรือ ที่ชาวลาหู่เรียกว่า “นากะมา” ได้เสียชีวิตที่ลำห้วยแห่งนี้ คนทั่วไปจึงเรียกชื่อว่า “ห้วยนากะ” คำว่า “นากะ” หรือ “นากะมา” ในภาษลาหู่ แปลว่า “นางผีบ้า” เป็นคำที่ฟังไม่เป็นมงคลนัก จึงเรียกว่า “ห้วยนากาด” แทน ชาวชุมชน “บ้านห้วยนากาด” ดำเนินชีวิตตามวิถีชนเผ่าอาข่า ประชากรขยายตัวเพิ่มขึ้น มีชาวลาหู่ได้เข้ามาอาศัยอยู่ด้วย และอยู่กันอย่างสงบสุขเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563

7.00 น. – 8.30 น. ทีมงานกระจกเงา จะนำรถจากมูลนิธิกระจกเงาไปรอรับที่ สถานีขนส่ง จังหวัดเชียงราย หรือโทรพี่ต้นซุง 096 808 3004  ” ครูเบญ”    098 780 4379 
9.00 น. – 12.00 น.ปฐมนิเทศ แบ่งกลุ่ม ชี้แจง กิจกรรม ต่างๆ 
12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน
13.00 น. 
 นั่งรถเข้าพื้นที่ ระยะทาง ประมาณ 70 กม. ใช้เวลาประมาณ 2 ชม.  ถึงหมู่บ้านโป่งกลางน้ำ จากนั้นเราจะพากันเดินเท้าเข้าหมู่บ้านระยะทางประมาณ 5 กม.  ถึงหมู่บ้านทำความรู้จักกับเด็ก ๆ และคุณครูประจำการที่สอนอยู่ที่นั่น  ก่อนให้เด็ก ๆ เลือกครูเข้าบ้าน ครูแยกย้ายเข้าบ้านพัก เราจะพักบ้านเด็ก ๆ ค่ะ หลังละ 2-3 คน แยกพักชาย หญิง นะค่ะ จากนั้นเริ่มลงมือลุยทำอาหารมื้อแรกของคุณครูที่บ้านที่เข้าพัก

หมายเหตุ** บ้านบางหลังที่ครูบ้านนอกเข้าพัก อาจเป็นบ้านที่ยังคงความเป็นวิถีดั้งเดิม ขอให้ครูเตรียมตัวเตรียมใจเปิดรับความแตกต่างที่เราจะต้องพบเจอ และขอให้ระลึกเสมอว่า ชุมชน โรงเรียน เด็ก ๆ เต็มที่แล้วในการต้อนรับอาสาสมัครที่มาเยือน แต่เราแตกต่างกันแค่วิถีความเป็นอยู่แค่นั้นเอง

16.00 น.(โดยประมาณ) รวมตัวครูบ้านนอกบริเวณลานสนาม หน้าโรงเรียน เพื่อทำความรู้จักเด็ก ๆ ในบ้านที่เราจะเข้าพัก แยกย้ายทำภารกิจส่วนตัว และนัดเจอกันอีกครั้งตอน 1 ทุ่ม
19.00 น. หลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้ว มีกิจกรรมสันทนาการ – เกม – เพลง เพื่อทำความรู้จักกับเด็ก ๆ และชาวบ้านในหมู่บ้าน … จากนั้นจะเป็นเวที พูดคุยเล่าประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน – วัฒนธรรม – ประเพณี – การประกอบอาชีพ จากผู้นำหมู่บ้าน และประวัติความเป็นมาของโรงเรียน จากคณะครูประจำการ เพื่อเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่และวัฒนธรรม
สรุปงาน – ถอดประสบการณ์ – ความรู้สึก เล่าสู่กันฟัง กับบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ คณะครูบ้านนอกด้วยกันเอง และพูดคุยเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 ( คนอาสาสร้าง)

08.00 น. พร้อมกันที่ลานหมู่บ้าน…วันนี้เด็กๆ ไปโรงเรียน พวกเราครูอาสา และชาวบ้านจะช่วยกันลงแรง ทำถนนของหมู่บ้านกันทั้งวัน ตามงบประมาณที่ได้รับบริจาคมา
16.00 น. แยกย้าย พักผ่อน ทำภาระกิจส่วนตัว
19.00 น. กิจกรรมสันทนาการรอบกองไฟ สรุปงาน – ถอดประสบการณ์ – ความรู้สึก เล่าสู่กันฟัง กับบรรดาพี่ ๆ น้อง ๆ คณะครูบ้านนอกด้วยกันเอง และพูดคุยเตรียมกิจกรรมสำหรับวันพรุ่งนี้

วันเสาร์ที่ 19 กันยายน 2563 ( ครูอาสาสอน )

ทุกคนตื่นแต่เช้าอีกวันมาสัมผัสอากาศยอดดอยยามเช้า ตื่นมาลงมือปรุงอาหารมื้อเช้าทานข้าวร่วมกันกับครอบครัว
วันนี้เราจะทำการเรียนการสอนกันทั้งวัน เด็กๆ ในหมู่บ้านประมาณ 30 คน
08.00 น. คณะครูบ้านนอกแนะนำตัวกับเด็ก ๆ กิจกรรมวอร์มอัพร่างกาย , สันทนาการ แบ่งกลุ่มเด็กเพื่อเข้ากิจกรรมการสอน ตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เช่น วิชา ศิลปะจากธรรมชาติ  วิชาดนตรี เสียงจากร่างกาย  วิชาภูมิศาสตร์ แผนที่ชุมชน  วิชาวิทยาศาสตร์ นักสืบสายน้ำ เป็นต้น
12.00 – 13.00 น. พักทานอาหารกลางวันร่วมกับเด็ก ๆ (เลี้ยงอาหารกลางวัน)
13.00 -14.30 น. ทำการเรียนการสอนต่อจากภาคเช้า
14.30 น.  กีฬาสัมพันธ์ ครูบ้านนอก / เด็กๆ
16.00 น. กลับบ้านพร้อมเด็ก ๆ ช่วงเวลานี้ครูบ้านนอกสามารถเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของชุมชนได้เต็มที่เลยนะค่ะ และอย่าลืมกลับบ้านไปทำอาหารเย็นทานด้วยนะค่ะ
19.00 น. เริ่มกิจกรรมรอบกองไฟ การแสดงของแต่ละกลุ่ม / สลับเปลี่ยนกับการแสดงของชาวบ้าน หรือเด็กๆ (หากมี)
21.00 น. เวทีแลกเปลี่ยนพูดคุย สรุปกิจกรรมครูบ้านนอก
22.00 น. แยกย้ายกลับบ้านพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563 ( ขอบคุณกันและกัน)

09.00 น. เจอกันที่โรงเรียนพร้อมสัมภาระ มอบของบริจาคที่นำมาให้ชุมชน (หากมี) กิจกรรมร่ำลา ขอบคุณเด็กๆ คุณครู และชาวบ้าน
10.00 น. เดินทางออกจาก หมู่บ้าน กลับเข้าเมืองเชียงราย
14.00 น. ส่งครูบ้านนอก ที่ สถานีขนส่งเชียงราย เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หมายเหตุ….กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์และสภาพแวดล้อม

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 13 กันยายน 2563

ค่าลงทะเบียนกิจกรรม  2,850 บาท

หมายเหตุ: ค่าลงทะเบียน / ค่ากิจกรรม /ค่าใช้จ่าย หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ผู้เข้าร่วมยินดีบริจาคสมทบเพื่อเป็นการดำเนินกิจกรรมให้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ไม่ใช่ค่าจ้างทำสำหรับดำเนินกิจกรรมแต่อย่างใด

สามารถโอนเงินยืนยันเข้าร่วมโครงการ ได้ที่…

บัญชี โครงการครูอาสา ธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย เลขที่บัญชี 539-1-33371-7 บัญชีออมทรัพย์ จำนวน 2,850 บาท  เมื่อโอนแล้วส่งสลิปมาทางเมล [email protected] หรือทางหน้าเว็บ https://bannok.com/volunteers/confirm-payment
สำหรับ : ค่าอาหาร ตลอดกิจกรรม ของที่ระลึก 1 ชิ้น ค่าเช่ารถสองแถว + น้ำมัน รับ ส่งอาสาสมัครไปยังจุดหมายต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ ทั้งนี้ ( ไม่รวมค่าเดินทาง ไป – กลับ ของอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม )

สิ่งที่ครูสามารถเตรียมมาสำหรับร่วมกิจกรรม
1. สื่อการเรียนการสอน
2. ทุนสนับสนุนอุปกรณ์ ปูน หิน ทราย ทำถนน

ของใช้ส่วนตัวที่ครูต้องจัดเตรียมมา เช่น
1. ถุงนอน
2. ไฟฉาย , รองเท้าแตะ
3. ยากันยุง กันแมลงต่างๆ
4.


Notice: Undefined index: start_date in /home/bannokco/domains/bannok.com/public_html/volunteers/wp-content/plugins/give/templates/shortcode-goal.php on line 47

Notice: Undefined index: end_date in /home/bannokco/domains/bannok.com/public_html/volunteers/wp-content/plugins/give/templates/shortcode-goal.php on line 47
21,197฿ of 30,000฿ raised
฿
Select Payment Method
Personal Info

หลังจากที่ท่านแจ้งประสงค์บริจาคทางโครงการจะส่งอีเมลไปหา เมื่อเราได้รับข้อมูลสลิปบริจาคแล้วจะอัพเดทรายชื่อต่อไป

Donation Total: 50.00฿

กฎการวางตัว / ข้อห้าม / คำเตือน
1. ห้ามให้เบอร์โทรศัพท์แก่นักเรียนเป็นเด็ดขาด
2. ห้ามพูดคำหยาบ
3. คนที่มาเป็นคู่รบกวนเรื่องการวางตัวที่เหมาะสมไม่ประพฤติตัวที่เกินเลยจนดูน่าเกลียด เพราะเราเข้าพื้นที่ในฐานะ “ ครู ”
4. ของมีค่าควรเก็บไว้กับตัวเองตลอดเวลา
5. การใช้เครื่องมือสื่อสารรบกวนให้ทางคณะครูบ้านนอกใช้เครื่องมือสื่อสารหลังเสร็จกิจกรรม
6. ห้ามให้เงินแก่เด็กเป็นเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใด
7. งดเว้นการดื่มสุรา ทุกกรณี
8. ห้ามออกนอกพื้นที่โดยเด็ดขาดโดยมิได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ประจำโครงการทราบ

ครูบ้านนอกต้องเตรียมตัวอย่างไร
1. ยิ้ม
2. สื่อสาร เตรียมตัวเป็นคนช่างพูด ช่างคุย
3. เตรียมเกม เพลง นิทาน มายากล การกีฬานานาชนิด หากมีทักษะพิเศษเฉพาะตัวมาเล่นกับเด็ก จะดีและเป็นประโยชน์มากในการทำกิจกรรม
4. เตรียมหัวใจมาลุยและฟิตซ้อมร่างกายให้พร้อมที่สุดสำหรับการทำกิจกรรมกับเด็ก ๆและศึกษาวิถีชีวิตชุมชน
5. กินง่าย อยู่ง่าย ใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย

ครูบ้านนอกต้องทำอะไรบ้าง
1. ช่วยกระตุ้นให้เด็ก มีแรงบันดาลใจในการเรียน สร้างบรรยากาศกาเรียนการสอนที่ทำให้เด็กสนใจการเรียนรู้
2. กลุ่มวิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิต สอนให้เด็กมีทักษะชีวิต (Life Skill) คิดได้ คิดเป็น กล้าแสดงออก กล้า
3. สื่อสารมีความมั่นใจตัวเอง มีความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของตนเอง (ความเป็นชนเผ่า)
4. ช่วยกันกระตุ้นต่อมการเรียนรู้ของเด็กให้เปิดกว้าง
เราเชื่อว่า…ต้นกล้าเล็กๆ หากได้รับการดูแลอย่างเพียงพอ ก็สามารถเติบโตเป็นต้นไม้ใหญ่แข็งแรง ยืนต้นเด่นสง่าและภาคภูมิ

ข้อแนะนำเตรียมการก่อนสอน
1. ทางโครงการไม่เน้นการสอนหนังสือ.. แต่เน้น การสร้างแรงบันดาลในด้านการเรียนรู้ ปรับสภาพบรรยาการเรียนการสอนที่แตกต่างจากการสอนในห้องเรียน
2. ครูบ้านนอก สามารถใช้โอกาสในการเข้าไปอยู่กับชุมชน เรียนรู้วิถีและวัฒนธรรมของพวกเขา มากกว่าที่จะไปตัดสินในมุมของคนภายนอก
3. การสอนในชั้นเรียนครูก็ใช้การเรียนการสอนแบบประยุกต์ไม่จำเป็นต้องตามแผนการเรียนโดยตรงเพราะเราจะเข้าไปสอนแบบสอนเสริมทักษะความรู้เพิ่มเติมจากที่เด็กเรียนในชั้นเรียน

scroll to top