postsq236L.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 236 บ้านผาแดงหลวง วันที่ 4 – 7  ธันวาคม 2563

กำหนดการครูบ้านนอก 236 บ้านผาแดงหลวง ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 4 – 7  ธันวาคม 2563 4 ธันวาคม 2563 วันแห่งการเดินทาง 08.30 น. ทีมงานโครงการครูบ้านนอก รอรับคณะครูบ้านนอก ที่บริเวณหน้าเสาธงสถานีขนส่งเชียงรายแห่งที่ 2 “ตะเคียนคู่” ติดต่อ 098 780 4379 ออกเดินทางจากสถานีขนส่งเข้ามาปฐมนิเทศกิจกรรม ที่มูลนิธิกระจกเงา  กิจกรรมแนะนำตัว/ ทำความรู้จักกัน  จนถึงเวลา 11.30 น. พักทานข้าวเที่ยงร่วมกัน 12.00 น. ออกเดินทางจากมูลกระจกเงา ไปหมู่บ้านซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางนั่งรถประมาณ 1.30 ชม.  15.00 น. เดินทางมาถึงบ้านโรงเรียนบ้านห้วยกล้า  จากตรงนี้เริ่มกิจกรรมเดินเพื่อการเรียนรู้ เราจะต้องเดินเท้าเข้าโรงเรียน ระยะทาง 4 กม. ฟิตร่างกายมาให้พร้อมมม 17.00 น. ชี้แจงภารกิจและแจกเสบียงก่อนจะให้ครูแยกย้ายเข้าที่พัก เราจะไปพักบ้านเด็กในหมู่บ้านโดยที่จะมีเสบียงอาหารให้ตลอดระยะเวลากิจกรรม 18.00 น.แยกย้ายกันเข้าที่พักโดยจะพักบ้านละ 3 […]

234-1sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่น 234 “ดอยเต่า..ไม่มีนกแล” 10 – 13 ตุลาคม 2563

บ้านหนองบัวคำ เป็นหมู่บ้านดั้งเดิมที่ยังอยู่ในพื้นที่น้ำท่วม ในช่วงที่มีการสร้างเขื่อนภูมิพล ซึ่งส่วนใหญ่หมู่บ้านอื่นๆ จะถูกย้ายออกจากพื้นที่เดิม เพราะน้ำจากเขื่อนจะเอ่อท่วมชุมชน

233sqL.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 233 บ้านห้วยนากาด วันที่ 17-20 กันยายน 2563

บ้านห้วยนากาด เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก

postsqH.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 232 บ้านปู่ทา วันที่ 13 – 16 สิงหาคม 2563

จุดประสงค์การกลับไปครั้งนี้เพื่อช่วย ติดตั้งระบบวิทยุสื่อสาร ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับชุมชนมากที่สุด ทางโครงการฯ เปิดรับบริจาคเพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ ให้กับชุมชน