ผู้ประสงค์จะช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน

แบบฟอร์มสำหรับ
ผู้ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือ
โรงเรียน ชุมชน หมู่บ้าน

ผู้ที่ประสงค์จะให้ความช่วยเหลือโรงเรียน หมู่บ้าน ชุมน กรอกข้อมูลของหน่วยงาน/องค์กร/กลุ่มของตัวเอง เพื่อที่ทางโครงการจะเป็นสื่อสารประสานไปยังพื้นที่ที่ขาดแคลน ต้องการรับความช่วยเหลือ

สำหรับองค์กร กลุ่ม หน่วยงาน บริษัท

ที่ต้องการให้ความช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ เพื่อที่ทางเราจะได้จับคู่ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายที่ท่านต้องการช่วยเหลือ.


อีเมลที่โครงการจะแจ้งกลับเมื่อข้อมูลส่งครบ
ตัวอย่างเช่น ทาสี บริจาคสิ่งของ ปรับปรุงห้องเรียน
scroll to top