รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เนื่องด…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังกุลา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัสราพร เกาะแ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีมีเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย จ.น่าน

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านกอย จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 3316…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีสิ่งที่โรงเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า จ.น่าน

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น…

ดูข้อมูลทั้งหมด