รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านน้ำปาย

โรงเรียนบ้านน้ำปาย

โรงเรียนบ้านน้ำปาย  ตั้งอยู่ที่1  ตำบลน้ำปาย  อำเภอแม่จริม  …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกอย

โรงเรียนบ้านกอย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนบ้านกอย  ตำบล ดู่ อำเภอ ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 ลงร…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส

โรงเรียนวัดวุ้งสุทธาวาส หมู่ 7 ต.ทุ่งคลี อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีสิ่งที่โรงเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านนาก้า

โรงเรียนบ้านนาก้า

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกองก๋อย

โรงเรียนบ้านกองก๋อย

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110.- สอนตั้งแต่ อ.1…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่อ…

ดูข้อมูลทั้งหมด