รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี มีนักเรียนทั้งหมด 235คน เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนต…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน- ที่อยู่ หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษาโรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ที่   3   บ้านดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250 เนื่องด…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนวัดวังกุลา ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัสราพร เกาะแ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

โรงเรียนบ้านเขาดิน จ.สุพรรณบุรี

ข้อมูลโรงเรียนโรงเรียนบ้านเขาดิน หมู่ 7 ต.นางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรีมีเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

โรงเรียนบ้านคอหงษ์ นครราชสีมา

รายละเอียดที่ต้องการให้ช่วยสนับสนุน ขอความอนุเคราะห์งบประมาณในการเปลี่ยเสาอาคารเ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ จ.นครนายก

โรงเรียนบ้านเตยใหญ่  ตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก มี…

ดูข้อมูลทั้งหมด
วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

วัดแหลมเขาจันทร์ จ.ฉะเชิงเทรา

โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา สังกัด สพป.ฉะ…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ชื่อคนที่ประสานงาน ผอ.ชัยชาญกิตติ์ …

ดูข้อมูลทั้งหมด