รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนบ้านนาก้า

โรงเรียนบ้านนาก้า

โรงเรียนบ้านนาก้า อ.เวียงสา จ.น่าน   จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้น…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

 โรงเรียนบ้านกุดกว้าง  ตำบลกุดกว้าง  อำเภอหนองเรือ …

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านกองก๋อย

โรงเรียนบ้านกองก๋อย

โรงเรียนบ้านกองก๋อย หมู่ 1 ต.กองก๋อย อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน 58110.- สอนตั้งแต่ อ.1…

ดูข้อมูลทั้งหมด
โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่อ…

ดูข้อมูลทั้งหมด