รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

Bigolive’Volunteer camp

จิตอาสา/ค่ายวิชาการอาสาสมัครซ้อมแซม

ดูข้อมูลเพิ่ม

ค่ายเสดมิถุนา63

ค่ายอาสาพัฒนาชุมชน ต้องการหมู่บ้านเล็กที่มีความต้องการด้านโครงสร้าง 4X8 เมตร จำน…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ติดตั้งโซลาเซลล์ โรงเรียนที่ขาดแคลนไฟฟ้า สร้างศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทด…

ดูข้อมูลเพิ่ม
เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์

เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์

ทางเต็มเงี่ยง ฟิชชิงไทยแลนด์ จะพาครอบครัว สมาชิกเดินทางไฟพักผ่อนที่อำเภอศรีสวสัด…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดต้องการสนับสนุน ชุมนุมวิศวอาสาพระจอมเกล้าพระนครเหนือต้องการสร้าง อาคาร…

ดูข้อมูลเพิ่ม
Phoenixict Co., Ltd

Phoenixict Co., Ltd

Sinwattana Crowdfunding ในนามของ Phoenixict Co., Ltd มีความประสงค์ที่จะให้ความช่…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ

ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ

ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ   ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ ชื่อคนท…

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด ทางบริษัทมีหนังสือนิทาน สมุดภาพระบายสี แบบฝึ…

ดูข้อมูลเพิ่ม
สวัสดีดอยเต่า

สวัสดีดอยเต่า

ต้องการสร้างห้องน้ำให้กับโรงเรียน

ดูข้อมูลเพิ่ม