รายชื่อหน่วยงานที่ต้องการช่วยเหลือ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท ค่ายอาสาพัฒนาชนบท อินเตอร์แคมป์ ครั้งที่16ม…

ดูข้อมูลเพิ่ม

กรุงศรีออโต้

รายละเอียดข้อมูล  ชื่อหน่วยงาน/บริษัท กรุงศรีออโต้ ชื่อคนที่ประสานงาน ณัฐฐา…

ดูข้อมูลเพิ่ม
สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท สำนักงานเลขานุการเจ้าคณะอำเภอภาชี ชื่อคนที่…

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ จำกัด

รายละเอียดข้อมูล ชื่อหน่วยงาน/บริษัท จี แอล แอนด์ อาร์ แทปส์ แอนด์ ไทลส์ ชื่อคนท…

ดูข้อมูลเพิ่ม
Hanesbrands

Hanesbrands

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา Hanesbrands ชื่อคนที่ประสานงาน ภัทธิรา พิชัยกุล เบอร์โทรผ…

ดูข้อมูลเพิ่ม
แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด

แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา แลนด์โก้ สปอร์ต แอนด์มิวสิเคิล จำกัด ชื่อคนที่ประสานงาน ณ…

ดูข้อมูลเพิ่ม

Bigolive’Volunteer camp

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา Bigolive'Volunteer camp ชื่อคนที่ประสานงาน ฐิติวัฒน์ ยิ้ม…

ดูข้อมูลเพิ่ม

ค่ายเสดมิถุนา63

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา ค่ายเสดมิถุนา63 ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวภัคจิรา พวงรำ เบ…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(RET)

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา ชมรมเทคโนโลยีพลังงานทดแทนพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง(…

ดูข้อมูลเพิ่ม
เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์

เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา เต็มเงี่ยง ฟิชชิงไมยแลนด์ ชื่อคนที่ประสานงาน มนตรี ( เอ้ …

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชุมนุมวิศวอาสาฯพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

รายละเอียดต้องการสนับสนุน ชุมนุมวิศวอาสาพระจอมเกล้าพระนครเหนือต้องการสร้าง อาคาร…

ดูข้อมูลเพิ่ม
Phoenixict Co., Ltd

Phoenixict Co., Ltd

Sinwattana Crowdfunding ในนามของ Phoenixict Co., Ltd มีความประสงค์ที่จะให้ความช่…

ดูข้อมูลเพิ่ม
ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ

ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ

ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ   ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา ชมรม ยาริสไทยแลนด์ คลับ ชื่อคนท…

ดูข้อมูลเพิ่ม
บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด

บริษัท อักษรา ฟอร์ คิดส์ จำกัด ทางบริษัทมีหนังสือนิทาน สมุดภาพระบายสี แบบฝึ…

ดูข้อมูลเพิ่ม