75.jpg

เดินขึ้นดอย..ก่อนวันลอยกระทง

ลม หนาวเริ่มโชยเข้ามาแล้ว พัดปลิวย่างเข้าสู่ปฏิทินหน้าใหม่ ที่รอการขุดคุ้ยของเหล่านักกิจกรรมทั้งหลาย ที่รอการรวมตัวกันมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสังคม