217-1.png

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 217 วันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562

บ้านห้วยนากาด เป็นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ่าอาข่า กลุ่มอู่โล้อาข่า หรือ อาข่าไทย ซึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์อาข่าที่เข้ามาประเทศไทยเป็นกลุ่มแรก

run4rai.jpg

วิ่งการกุศลเพื่อศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา

ไร่ส้มวิทยาเป็นศูนย์การเรียนที่เปิดรับโอกาสให้เด็กๆ ที่ตามพ่อแม่ ทำงานตามไร่ส้ม ในพื้นที่ อำเภอ ฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ดูข้อมูลศูนย์การเรียนเพิ่มเติมได้ที่ https://thai.raisomschool.com/

215.jpg

ครูบ้านนอกรุ่นที่ 215 “20 ปีครูบ้านนอก” วันที่ 7 – 10 ธันวาคม 2561

ครูบ้านนอก 20 ปี วาระนี้เราไปที่ศูนย์การเรียนไร่ส้มวิทยา เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่ของศูนย์การเรียนและช่วยกันขับเคลื่อนไปด้วยกัน

อาสามา-Join-EP_-02.jpg

อาสามา JOIN ep.2

กิจกรรมอาสามา join เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิกระจกเงา ในการเปิดโอกาสให้อาสาไทย และต่างชาติ มาทำงานเพื่อสังคมร่วมกัน ซึ่งกิจกรรมนี้จะเน้น ใช้แรงงาน เป็นหลัก ไม่มีกิจกรรมสอน เหมือน "ครูบ้านนอก"