IMGP9289.jpg

คิดถึงจะต๋อเบอ

การเดินทางมาครั้งนี้ได้อะไรกลับไปบ้าง ระหว่างทางเราได้เก็บเกี่ยวอะไรไปบ้าง ชาวบ้านและเด็ก ๆ ได้สอนอะไรเราบ้าง เราได้ให้อะไรกับเด็ก ๆ และชาวบ้านบ้าง คนที่มานั้นและคือผู้ที่รู้คำตอบ และมันขึ้นอยู่กับใครถ้าไม่ใช่ตัวเรา

75.jpg

เดินขึ้นดอย..ก่อนวันลอยกระทง

ลม หนาวเริ่มโชยเข้ามาแล้ว พัดปลิวย่างเข้าสู่ปฏิทินหน้าใหม่ ที่รอการขุดคุ้ยของเหล่านักกิจกรรมทั้งหลาย ที่รอการรวมตัวกันมาสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้กับสังคม