รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ 

สามารถติดต่อข้อมูลไปที่โรงเรียนโดยตรงตามที่ได้ลงที่อยู่ติดต่อไว้

สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มข้อมูลให้เรา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเข้ามาดู ได้สนับสนุน

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ

แจ้งความจำนงค์ วัตถุประสงค์ของท่านในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือหมู่บ้าน ชุมชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เพื่่อที่เราจะได้จับคู่กับพื้นที่ดังกล่าวได้.
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
สามัคคีราษฎร์บำรุง

สามัคคีราษฎร์บำรุง

รายละเอียดของข้อมูลที่โรงเรียนขาดแคลน   โต๊ะเก้าอี…

Read more
โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/239. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อ…

Read more
บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

บ้านควนดินสอ(กรป.กลางอุปถัภ์)

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น บ้าน…

Read more
โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

โรงเรียนบ้านสบขาม อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนวัดดอนยอ   จังหวัดนครนายก

โรงเรียนวัดดอนยอ จังหวัดนครนายก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจ…

Read more