รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ 

สามารถติดต่อข้อมูลไปที่โรงเรียนโดยตรงตามที่ได้ลงที่อยู่ติดต่อไว้

สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มข้อมูลให้เรา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเข้ามาดู ได้สนับสนุน

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ

แจ้งความจำนงค์ วัตถุประสงค์ของท่านในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือหมู่บ้าน ชุมชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เพื่่อที่เราจะได้จับคู่กับพื้นที่ดังกล่าวได้.
โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ก่อตั้งขั้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2481 ปัจจุบันเปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล -ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน คุณครูสายผู้สอน จำนวน 3 คน  ชื่อคนที่ประสานงาน ครูเล็ก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0900157260email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) lekja1989 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.เปลี่ยนไม้ผนังอาคารเรียน เนื่องจากอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีสภาพชำรุด ทรุดโทรมและทาสีภายในห้องเรียน จำนวน 4 ห้องเรียน 2.ฉากกั้นห้องสมุดระหว่างห้องประชุมแบบพับเก็บได้ จำนวน 1 ฉาก ขนาดกว้าง 5 เมตร 3.เครื่องดูดฝุ่น ใช้ในสนามเด็กเล่นหญ้าเทียม 4.เครื่องเป่าลม+ดูดฝุ่นในตัว ใช้ในห้องเรียนคอมพิวเตอร์ 5.ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม 6.ปรับภูมิทัศน์สวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้ ตามสาระรายวิชาต่างๆ 7.แปลงผักเพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แปลง 8.ปรับพื้นเทดินบริเวณซุ้มพระ ปูหญ้าพร้อมจัดสวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้…

Read more
โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านดงยาง จังหวัดยโสธร ชื่อคนที่ประสานงาน นายสุพจน์  สมเพ็ง เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0862619007 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)line id:0862619007 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน งบประมาณตามเห็นสมควร อุปกรณ์กีฬา  ชุดนักเรียน/ อุปกรณ์การเรียน ต่างๆ

Read more
โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว จ.นครพนม

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบาท้าว หมู่ที่ 2 บ้านหนองบาท้าว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม 48150 ชื่อคนที่ประสานงาน นายเอกภพ ชัยปัญหา (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว) เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 086-0516643 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) [email protected] รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ด้วยโรงเรียนบ้านหนองบาท้าว เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้น อนุบาลปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6 มีจำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 46 คน งบประมาณของโรงเรียนค่อยข้างมีจำกัด ทางโรงเรียนจึงขอ รับการสนับสนุน สื่อการเรียนการสอน เครื่องเล่นของชั้นอนุบาล อุปกรณ์ตกแต่งห้องเรียน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่เพิ่มมากขึ้นสำหรับ นักเรียน

Read more
โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนวัดกาหลง ตั้งอยู่หมู่9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2481 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครูสายผู้สอนจำนวน 3 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน ชื่อคนที่ประสานงาน   ครูเล็ก เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  0900157260 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) ID Line  lekja1989 รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน 1.เปลี่ยนไม้ผนังอาคารเรียนเนื่องจากอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและทาสีภายในห้องเรียน 4 ห้อง 2.ฉากกั้นห้องสมุดกับห้องประชุมแบบพับเก็บได้ 1 ฉาก ขนาดกว้าง 5 เมตร 3.เครื่องดูดฝุ่น ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องพระจำนวน 1 เครื่อง 4.หลังคาทางเดินเท้าในช่วงเวลาที่นักเรียนพักเข้าห้องน้ำ ประมาณ 30-50 เมตร 5.ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม 6.สวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้…

Read more
โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

รายละเอียดข้อมูล โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 137 คน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่มัสยิด เนื่องจากมัสยิดปรับภูมิทัศน์ทำให้กระทบกับโรงเรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่ให้เสร็จโดยเร่งด่วน ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินไว้แล้ว ตอนนี้เริ่มดำเนินก่อสร้างอาคารด้วยเงินบริจาคของคนในชุมชน แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างตามที่เห็นสมควร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้  ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120 ชื่อคนที่ประสานงาน กูปนุ๊ ยังปากน้ำ เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0 8462 63211  0 94594 7857email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) y.kanok รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ตามกำลังศรัทธาค่ะ ขอบคุณค่ะ

Read more
โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน ข้าราชการครู 3 คน ธุรการ 1 คน ผู้อำนวยการ 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารบนความขาดแคลน ข้อมุลหมู่บ้าน มีประมาณ 100 หลังคาเรือน ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรรม รายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 1500-2000 บาทต่อเดือน  ชื่อคนที่ประสานงาน นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 086-3178931email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) line ID : 0863178931  / https://www.facebook.com/bannongbuaban.aekapob.9 website : https://sites.google.com/site/nbbpen/ รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขณะนี้ทางโรงเรียนต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียน อาทิสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากครูไม่ครบชั้น คอมพิวเตอร์ ,…

Read more
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ม.4 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250มีนักเรียน 54 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือบริจาคพัดลมติดผนัง ชื่อคนที่ประสานงาน ครูกฤตพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0943616229 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected] ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) goppii_giipop รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคพัดลมติดผนัง

Read more
โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม/จ.ชัยภูมิ

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม มีนักเรียน 165 คน ครู10คน ชื่อคนที่ประสานงาน นางสาวอรทัย มุทาพร เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0957493666 email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]  ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี) เฟซบุ๊ค โรงเรียนบ้านลาดไทรงาม รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน ต้องการสนามเด็กเล่น  เครื่องเล่น อื่นๆ

Read more