รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ 

สามารถติดต่อข้อมูลไปที่โรงเรียนโดยตรงตามที่ได้ลงที่อยู่ติดต่อไว้

สำหรับโรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลนและประสงค์รับความช่วยเหลือ ช่วยเพิ่มข้อมูลให้เรา เพื่อให้ผู้ที่ต้องการช่วยเหลือเข้ามาดู ได้สนับสนุน

สำหรับผู้ที่ต้องการช่วยเหลือ

แจ้งความจำนงค์ วัตถุประสงค์ของท่านในการช่วยเหลือโรงเรียนที่ขาดแคลน หรือหมู่บ้าน ชุมชนที่ต้องการรับความช่วยเหลือ เพื่่อที่เราจะได้จับคู่กับพื้นที่ดังกล่าวได้.
โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหว…

Read more
โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่บ้านแม่ล…

Read more
โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

โรงเรียนวัดหนองกรด จังหวัดสุพรรณบุรี

รายละเอียดข้อมูล     โรงเรียนวัดหนองกรด เป็นโรงเรี…

Read more
โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น วัดก…

Read more
โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนวัดป่าสะแก

โรงเรียนวัดป่าสะแก

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

โรงเรียนบ้านสองแคว ตำบลนาไร่หลวง อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน ๕๕๑๖๐

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น โรงเ…

Read more
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น  โรง…

Read more