โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี จ.ศรีสะเกษ

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี ตำบล ศรีตระกูล อำเภอ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ 33140

โรงเรียนบ้านเคาะสนวนสามัคคี มีนักเรียนทั้งหมด 235คน เป็นโรงเรียนขนาดกลางเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่6 มีความต้องการคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ของโรงเรียนมีสภาพเก่าไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ ปัจุบันคอมพิวเตอร์ใช้ได้ 6 เครื่อง จากทั้งหมด 20 เครื่อง ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน เฉลี่ยแล้ว 30:1 จึงทำให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามความต้องการของนักเรียน

ชื่อคนที่ประสานงานภิญญาพัชญ์ เธียรทองอินทร์

เบอร์โทรผู้ประสานงาน(091)332-6965

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected]

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)พัชญ์ พัชญ์

โรงเรียนที่ขาดแคลน

ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

scroll to top