โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา จังหวัดสตูล

รายละเอียดข้อมูล

โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูด เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1  ถึงประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 มีนักเรียนจำนวน 137 คน เป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กกำพร้า ยากจนและเด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา โรงเรียนตั้งอยู่ในพื้นที่มัสยิด เนื่องจากมัสยิดปรับภูมิทัศน์ทำให้กระทบกับโรงเรียน จึงมีความจำเป็นจะต้องย้ายโรงเรียนไปก่อสร้างที่ใหม่ให้เสร็จโดยเร่งด่วน ซึ่งมีผู้บริจาคที่ดินไว้แล้ว ตอนนี้เริ่มดำเนินก่อสร้างอาคารด้วยเงินบริจาคของคนในชุมชน แต่เนื่องจากต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก จึงไม่เพียงพอในการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมสมทบทุนในการก่อสร้างตามที่เห็นสมควร ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้ 


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนสุไหงอุเปวิทยา หมู่ 2 ตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล 91120

ชื่อคนที่ประสานงาน

กูปนุ๊ ยังปากน้ำ

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0 8462 63211  0 94594 7857

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

y.kanok

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียน ตามกำลังศรัทธาค่ะ ขอบคุณค่ะ

scroll to top