โรงเรียนวัดแตน จ.พิษณุโลก

โรงเรียนวัดแตน
ที่อยู่ 
หมู่ที่ 10 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
65140โรงเรียนวัดแตนเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดพิษณุโลก ประมาณ
35
กม.
จำนวนนักเรียน 86 คน
จำนวนข้าราชการครู 2 คน พนักงานราชการ 1
คน ครูอัตราจ้าง(งบ รร.จ้าง) 1 คน        ครูอัตราจ้างวิกฤต
1 คน ครูธุรการ
1 คน ภารโรง 1 คน
(ปัญหาครูไม่ครบชั้น)

มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น
อนุบาล
ชั้น ป.6
มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนค่อนข้างน้อย
ชุมชมมีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน
กอรปกับช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาเศรษฐกิจฝืดเคือง ฤดูแล้งน้ำก็น้ำแล้ง ฤดูฝนน้ำก็ท่วม
ข้าวนาไร่สวนไม่ได้ผลผลิตตามที่หวังไว้ ทำให้ทางผู้ปกครองและชุมชนที่ให้การสนับสนุนทางโรงเรียนด้วยดีมาเสมอหยุดชะงักลง
ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา
คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียนและชุมชนได้อย่างยั่งยืน
เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต

ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง
ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้

1. ซ่อมแซมฝ้าอาคารเรียน และ
ทาสีอาคารเรียนภายนอกและภายในอาคาร

2. เครื่องเล่นสนาม (สนามเด็กเล่น)
3. ห้องพยาบาล พร้อมเตียงและเวชภัณฑ์
4. งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด
5. เครื่องคอมพิวเตอร์
6. สีน้ำมัน ทาสี วาดภาพ และลาน BBL
7. ปรับปรุงห้องน้ำ หรือมุงหลังคา ทาสีใหม่
8. ทุนการศึกษา งบประมาณในการพัฒนาโรงเรียน
ทางโรงเรียนวัดแตน ขอความเมตตาผู้ดำเนินโครงการและผู้ใจบุญทุกท่าน ได้โปรดพิจารณาโรงเรียนของเราไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วยนะคะ

ติดต่อ : ประสานงาน
ผอ.พเยาว์  ลีลา 091-0265119  ครูสาวิตรี วัยฉิมพลี  061-8090542

ID LINE: krukejoenco30
E-mail: [email protected]

โรงเรียนที่ขาดแคลน
scroll to top