โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 3 ขวบ  จนถึง ป.6 มีนักเรียน 134 คน1.สนามเด็กเล่นยังอยู่ในสภาพที่ไม่เหมาะสมกับนักเรียน ยังตั้งอยู่กลางแจ้งเครื่องเล่นก็ชำรุดเสียหาย 2.รองเท้า  ถุงเท้านักเรียนนักเรียนยังไม่มีรองเท้านักเรียนใส่มา 3.ห้องสมุด 4.เสื้อผ้านักเรียน  ผู้ปกครองมีฐานะยากจนและส่วนใหญ่แยกทางกันจึงไคร่ขอความอนุเคราะห์ผู้ใจบุญทุกท่านค่ะ


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จังหวัดสุพรรณบุรี

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรทัย  น้ำทิพย์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

089 – 5281441

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

สนามเด็กเล่นอยากปูหญ้าเทียมเพื่อจะได้เป็นสนามเด็กเล่นในหมู่บ้านค่ะ  ห้องสมุดยังไม่มีเด็กไม่มีที่ค้นคว้าเลยค่ะไม่มีงบประมาณต่อเติมห้องสมุด

scroll to top