โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล

เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม

ขอบริจาคช้อนส้อมให้กับนักเรียน
200  คู่

ขอบริจาคถ้วยจาน
ชามไว้สำหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียน

         
จานกระเบื้อง                      200  ใบ

         
ถ้วยกระเบื้องขนาดกลาง       200 ใบ

         
ถ้วยขนมกระเบื้อง                200   ใบ

         
ช้อนสั้น                            200   คันชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 
ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 72120

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล
1

3

4

7

อนุบาล
1

6

12

18

อนุบาล
1

10

9

19

รวมอนุบาล

19

25

44

ประถมศึกษาปีที่  1

10

7

17

ประถมศึกษาปีที่  2

13

15

28

ประถมศึกษาปีที่  3

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่  4

11

7

18

ประถมศึกษาปีที่  5

5

4

10

ประถมศึกษาปีที่  6

5

4

9

รวม
ป.1-6

47

43

90

รวมทั้งหมด

66

68

134

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรทัย 
น้ำทิพย์  089-5281441 ผอ.โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

089-5281441

email สำหรับติดต่อประสานงาน

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม

ขอบริจาคช้อนส้อมให้กับนักเรียน 200  คู่

ขอบริจาคถ้วยจาน ชามไว้สำหรับใส่อาหารกลางวันให้นักเรียน

          จานกระเบื้อง                      200  ใบ

          ถ้วยกระเบื้องขนาดกลาง       200 ใบ

          ถ้วยขนมกระเบื้อง                200   ใบ

          ช้อนสั้น                            200  

ทาสีอาคารเอนกประสงค์และโรงอาหารทั้งภายในและภายนอก


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา  ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 72120

ชั้น

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

อนุบาล 1

3

4

7

อนุบาล 1

6

12

18

อนุบาล 1

10

9

19

รวมอนุบาล

19

25

44

ประถมศึกษาปีที่  1

10

7

17

ประถมศึกษาปีที่  2

13

15

28

ประถมศึกษาปีที่  3

3

5

8

ประถมศึกษาปีที่  4

11

7

18

ประถมศึกษาปีที่  5

5

4

10

ประถมศึกษาปีที่  6

5

4

9

รวม ป.1-6

47

43

90

รวมทั้งหมด

66

68

134

scroll to top