โรงเรียนวัดอู่ตะเภา ต.หัวนา อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี 72120

รายละเอียดข้อมูล

1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม

2.ห้องสมุดไม่มีห้องให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอยากได้งบประมาณกั้นห้องทำเป็นห้องสมุด

3.สนามเด็กเล่นอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นสำหรับอนุบาลตอนนี้อยู่กลางแจ้ง

4.รองเท้านักเรียนชาย 
นักเรียนหญิง ถุงเท้า

5.เสื้อผ้านักเรียนชายและนักเรียนหญิง

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นป.6
จำนวน  134  คน

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและส่วนใหญ่แยกทางกันเด็กอยู่ในการดูแลของปู่
ยา ตา ยาย


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดอู่ตะเภา 
ต.หัวนา  อ.เดิมบางนางบวช  จ.สุพรรณบุรี 72120

เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล 3 ขวบ จนถึงชั้นป.6
จำนวน  134  คน

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะยากจนหาเช้ากินค่ำไม่มีเวลาดูแลและส่วนใหญ่แยกทางกันเด็กอยู่ในการดูแลของปู่
ยา ตา ยาย

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวอรทัย 
น้ำทิพย์  089-5281441 ผอ.โรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

089-5281441 ผอ.โรงเรียน

email สำหรับติดต่อประสานงาน

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1.เครื่องคอมพิวเตอร์เก่าและชำรุดมากและโต๊ะคอม

2.ห้องสมุดไม่มีห้องให้นักเรียนได้ศึกษาค้นคว้าอยากได้งบประมาณกั้นห้องทำเป็นห้องสมุด

3.สนามเด็กเล่นอนุบาลพร้อมเครื่องเล่นสำหรับอนุบาลตอนนี้อยู่กลางแจ้ง

4.รองเท้านักเรียนชาย 
นักเรียนหญิง ถุงเท้า

5.เสื้อผ้านักเรียนชายและนักเรียนหญิง

scroll to top