โรงเรียนวัดวังกุลา จ.สุพรรณบุรี

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

โรงเรียนวัดวังกุลา

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวภัสราพร เกาะแก้ว

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(092)692-2731

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)

annpas17

ความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ทางโรงเรียนอยากให้ทางหน่วยงานช่วยเรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์บางส่วนของทางโรงเรียน และปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่นและอาคารเรียน ค่ะโรงเรียนที่ขาดแคลน

จังหวัด

สุพรรณบุรี

วันที่ประกาศ

18-09-2019
scroll to top