โรงเรียนวัดพนมวัน ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดพนมวัน บ้านเก่าโก หมู่ที่ 3 ต.บ้านคู อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายอดิศักดิ์  กัลยา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

098-217-5476

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างโรงอาหารของโรงเรียน แทนโรงอาหารเดิมที่มีสภาพชำรุด ทรุดโทรม มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน ไม่ถูกสุขลักษณะตามหลักโภชนาการ 

โรงอาหารของโรงเรียน
scroll to top