โรงเรียนวัดบึงทองหลาง จ.ฉะเชิงเทรา

ต้องการโต๊ะกินข้าวของเด็กนักเรียน ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีสภาพชำรุดทรุดโทรม เเละเกิดอันตรายได้ มีความสูงเกินไปสำหรับเด็กชั้นอนุบาล สำหรับเด็กประถมต้องนั่งให้น้ำหนักสมดุลกันทั้งสองฝั่ง ด้วยน้ำหนักโต๊ะที่น้ำหนักมากจะทำให้เกิดล้มหงายได้ถ้านั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่ง 

ชื่อคนที่ประสานงาน สุกันยา

เบอร์โทรผู้ประสานงาน(098)963-7324

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected]

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)Ploy sukanya

จังหวัด ฉะเชิงเทรา 

รายชื่อโรงเรียนที่ขาดแคลน

วันที่ประกาศ 28-01-2020

scroll to top