โรงเรียนวัดดอนยอ จ.นครนายก

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา
โรงเรียนวัดดอนยอ หมู่ที่   3   บ้านดอนยอ ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก

ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

1. ข้าวสาร  อาหารแห้ง  เช่น  น้ำปลา  น้ำมันพืช  วุ้นเส้น ซอส  ฯลฯ
2. ถุงเท้า  
3.งบประมาณสำหรับปรับปรุงแปลงเกษตร
4.อุปกรณ์กีฬา
อื่นๆ

ชื่อคนที่ประสานงาน
นางสาวรตนพร พนมพร

เบอร์โทรผู้ประสานงาน(083)033-4180

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน
[email protected]

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี)
ratanaporn5809

โรงเรียนที่ขาดแคลน
โรงเรียนที่ขาดแคลน
scroll to top