โรงเรียนวัดฉัตรทอง(เลื่อนประชานุกูล)

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/239. โรงเรียนวัดฉัตรทอง (เลื่อนประชานุกูล) ตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 6 ต.พระยาบันลือ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 

ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ 2478 มีเนื้อที่ประมาณ 4 ไร่ มีอาคารเรียน(ไม้) 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2515 อาคารเรียน(ปูน) 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2536 อาคารเอนกประสงค์ 1 หลัง สร้างเมื่อปี 2526 (ปัจจุบันใช้เป็นโรงอาหาร) ห้องน้ำ 3 หลัง สร้างเมื่อปี 2528 2530 และ 2531 สนามวอลเลย์บอล สร้างเมื่อปี 2535

…….เปิดทำการเรียนการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 58 คน มีผู้บริหาร 1 คน ข้าราชการครู 2 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน ครูธุรการ 1 คน 


#อุปสรรคในการเรียนการสอน

ทางโรงเรียนประสบปัญหาครูไม่ครบชั้นเรียน ปัจจุบันใช้การสอนแบบควบชั้นเรียน แบ่งเป็นชั้นอนุบาล 1-3 ชั้นป.1และป.2 ชั้นป.3และป.4 ชั้นป.5และป.6 โดยโรงเรียนต้องหางบประมาณในการจ้างครูสอนโดยจัดทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว


#โรงเรียนขาดแคลนหรือต้องการ

1.ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ที่ใช้เป็นโรงอาหารสำหรับนักเรียน

2.ปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน

3.เครื่องคอมพิวเตอร์

4.รั้วโรงเรียน

5.เมล็ดพันธุ์ผักและอุปกรณ์การเกษตร

6.เครื่องกรองน้ำดื่มน้ำใช้

7.สีทาอาคารเรียน

8.อุปกรณ์การเรียน

9.ข้าวสาร


#ข้อมูลการติดต่อ

ผอ.พงศ์ประภา 095-4840194

ครูอัญชลี 097-3463474


@Anchalee Runcharoen

https://www.facebook.com/sineaunchalee /

scroll to top