โรงเรียนวัดกาหลง จังหวัดสมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนวัดกาหลง ตั้งอยู่หมู่9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2481 เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีคุณครูสายผู้สอนจำนวน 3 คน มีนักเรียนทั้งสิ้น 106 คน

ชื่อคนที่ประสานงาน  

ครูเล็ก

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 
0900157260

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

ID Line  lekja1989

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

1.เปลี่ยนไม้ผนังอาคารเรียนเนื่องจากอาคารก่อสร้างมาเป็นเวลามากกว่า 30 ปี มีสภาพชำรุดทรุดโทรมและทาสีภายในห้องเรียน 4 ห้อง

2.ฉากกั้นห้องสมุดกับห้องประชุมแบบพับเก็บได้ 1 ฉาก ขนาดกว้าง 5 เมตร

3.เครื่องดูดฝุ่น ใช้ในห้องคอมพิวเตอร์และห้องพระจำนวน 1 เครื่อง

4.หลังคาทางเดินเท้าในช่วงเวลาที่นักเรียนพักเข้าห้องน้ำ ประมาณ 30-50 เมตร

5.ปรับปรุงทาสีสนามเด็กเล่น เครื่องเล่นสนาม

6.สวนหย่อมเพื่อการเรียนรู้ ตามสาระรายวิชาต่างๆ 

7.แปลงผัก เพื่ออาหารกลางวัน จำนวน 4 แปลง

8.อุปกรณ์การเรียนสำหรับเด็ก

9.ทุนการศึกษา นักเรียนยากจน

10.สวนหย่อมบริเวณหน้าเสาธง 

11.เทปูนบริเวณหน้าห้องอนุบาลขนาด 22 เมตร เพื่อลดปัญหาน้ำท่วมขังในช่วงฤดูฝน

12.ปรับพื้นเทดินบริเวณหน้ารั้วโรงเรียน เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝนและป้อฃกันการเพาะพันธุ์ยุงลาย

13.เครื่องใช้ไฟฟ้า มือสอง เช่น ตู้เย็น กระติกน้ำร้อน ทีวี พัดลม เครื่องปรับอากาศ ของเล่นเด็ก เสื้อผ้ามือสอง ฯลฯ หรือตามที่ท่านเห็นสมควร

scroll to top