โรงเรียนวัดกาหลง หมู่ 9 ตำบลเปร็ง อำเภอบางบ่อ จังหวัด สมุทรปราการ

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

วัดกาหลง

ชื่อคนที่ประสานงาน

ครูเล็ก

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0900157260

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

lekja1989

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ขอรับการสนับสนุนการจัดทำแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน เช่น สวนหย่อม สนาม BBL ฯลฯ เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการให้กับนักเรียนในการเรียนรู้

scroll to top