โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

วัดกลางราษฎร์บำรุง

ชื่อคนที่ประสานงาน

ครูบุญจันทร์  ขวัญเมือง

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0877510899

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

0877510899

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

เทพื้นทางเดิน ทำแปลงเกษตร และโรงเรีอนเลี้ยงไก่ไข่เพื่ออาหารกลางวัน

scroll to top