โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง และสาขาดอยซาง จังหวัดเชียงใหม่

โรงเรียนบ้านแม่ลานหลวง ตั้งอยู่เลขที่  333 หมู่บ้านแม่ลานหลวง หมู่ 12 ต.ยางเปียง  อ.อมก๋อย  จ.เชียงใหม่  สังกัด สพป.ชม.

มีจำนวนนักเรียน  131 คน  ครูจำนวน  7  คน  

สอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล  2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่
6  

มีนักเรียนหอพักจำนวน  7  คน  

สิ่งที่ต้องการมีดังนี้

1.ปรับปรุงอาคารหอประชุมและห้องสมุด

2. ปรับปรุงห้องเรียน ทาสี เปลี่ยนกระเบื้องหลังคา  ทำผนังห้องคอมพิวเตอร์และห้องประชุม
ปูกระเบื้องพื้นห้อง

3. ซ่อมแซมห้องน้ำ เปลี่ยนประตู  ทาสี  ซ่อมระบบน้ำ ฯลฯ

4. สร้างสนามเด็กเล่นให้นักเรียน

ติดต่อ  ผอ.ญาณวุฒิ
ปาละโรจกุล   โทร
0857166766  Id  line : 461120123

รูปอาคารเรียนและหอพักนักเรียนครับ

https://www.img.in.th/image/4YQFGg

https://www.img.in.th/image/4YQfaq

https://www.img.in.th/image/4YQr7c

https://www.img.in.th/image/4YQVBp

scroll to top