โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว จ.เชียงราย

ชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา

โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว ตำบล ศรีดอนมูล อำเภอ เชียงแสน เชียงราย 57150

ชื่อคนที่ประสานงาน

ผอ.ชัยชาญกิตติ์ รักนา

เบอร์โทรผู้ประสานงาน

(094)717-1813

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน

ลงรายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

จักรเย็บผ้า

จังหวัด

เชียงราย

วันที่ประกาศ

31-01-2020
scroll to top