โรงเรียนบ้านอุไร จังหวัดสตูล

โรงเรียนบ้านอุไร ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ผู้ประสานงาน

นายเกรียงศักดิ์  แดวากม ผู้อำนวยการโรงเรียน 

เบอร์ ติดต่อ 0801396597

Email: [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

0801396597/kiangdo

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ตอนนี้โรงเรียนขาดแคลนงบประมาณต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือได้แก่

โต๊ะนักเรียน เก้าอี้ โต๊ะครู กระดานไวท์บอร์ด

สนามเด็กเล่น พร้อมอุปกรณ์เครื่องเล่น

เครื่องคอมพิวเตอร์

โรงเรียนบ้านอุไร
โรงเรียนบ้านอุไร อ.ละงู จ.สตูล
scroll to top