โรงเรียนบ้านอีโต้ จ.มหาสารคาม

โรงเรียนบ้านอีโต้ ตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จ.มหาสารคาม

รายละเอียดเกี่ยวความต้องการของโรงเรียน / สิ่งที่ต้องการความช่วยเหลือ

ลานกิจกรรมหน้าเสาธง

ถนนคอนกรีตในโรงเรียน

รั้วโรงเรียน

ชื่อคนที่ประสานงานนางสาวปนัดดา ธนกิจโสภณ

เบอร์โทรผู้ประสานงาน (081)997-5891

Email ติดต่อกลับผู้ประสานงาน[email protected]

ไลน์ไอดีหรือเฟชบุ๊ค(ถ้ามี) Fb: ปนัดดา ธนกิจโสภณ

โรงเรียนที่ขาดแคลน
scroll to top