โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า จ.แม่ฮ่องสอน

โรงเรียนบ้านห้วยไก่ป่า ตั้งอยู่ที่หมู่​4​ ตำบลกองก๋อย​ อำเภอสบเมย​ จังหวัดแม่ฮ่องสอน​ 58110 มีนักเรียน 40 คน​ มีโรงเรียนข้างเคียงโรงเรียนบ้านผาเยอน้อย​ นักเรียน 25​ คน​ เป็นนักเรียนชนเผ่ากระเหรียง อยุ่บนยอดดอยถิ่นค่อนข้างทุรกันดาร​ ไม่มีไฟฟ้าต้องใช้พลังงานแสงอาทิตย์

ต้องการขอรับการสนับสนุน
1. อาหารแห้ง​ 
2. เสื้อผ้ากันหนาว​ 
3. เสื้อผ้า​มือสอง​หรือมือหนึ่ง​ 
4. ยารักษาโรค​ 
5. เมล็ดพันธุ์​พืช​ 
6. ทุนการศึกษานักเรียน​ 
7. งบเพื่อสร้างและซ่อมแซมอาคารเรียน​ 
8. อุปกรณ์การเรียน​ 
9. อุปกรณ์กีฬา​ 
10. เครื่่องกรองน้ำ​ 
11. กระเป๋านักเรียน​ 
12. เครื่องปรุงประกอบอาหาร​

ผู้ประสานงาน​ 

ครูวัฒนะ​ หน่อแก้ว​ โทร. 081-1642848

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

โรงเรียนที่ขาดแคลน

scroll to top