โรงเรียนบ้านห้วยดู่ จ.อุบลราชธานี​

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านห้วยดูู่

ชื่อคนที่ประสานงาน

นางสาวเบญจมาศ พรมหนา

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0617544721

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

F:benjamas promna

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

เครื่องเล่น สนามเด็กเล่น ที่เก่าไม่ใช้แล้วแต่ยังใช้ได้อยู่สามารถนำมาบริจาคให้กับทางโรงเรียนได้ค่ะ เพราะทางโรงเรียนไม่มีสนามเด็กเล่น ในโรงเรียน มีเด็ก 58 คนค่ะ มีตั่งแต่อนุบาลถึง ป.6

scroll to top