โรงเรียนบ้านหนองหม้อ จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านหนองหม้อ ตั้งอยู่ เลขที่ 160 ม. 9 ต.ป่าอ้อดอนชัย อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย มีนักเรียน 141คน เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล – ป.6 นักเรียนส่วนใหญ่มีฐานะยากจน และเป็นนักเรียนชนเผ่า คือ ม้ง อ่าข่า ลาหู่ ครอบครัวมีฐานะยากจน ทำอาชีพทำไร่ ทำสวน

ต้องการขอรับการสนับสนุน 

  • ซ่อมแซมหลังคา ฝ้า อาคารอนุบาล ซึ่งมีรอยรั่วเกือบทั้งอาคาร มีสภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลา และการใช้งาน ซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายกับนักเรียนได้ แต่ด้วยความจำเป็น จึงต้องปรับปรุงไปตามกำลังทรัพย์ แต่ด้วยสภาพที่เป็นโรงเรียนจึงขาดงบประมาณในการซ่อมแซม 
  • และต้องการปรับปรุงสนามเด็กเล่น

ติดต่อ นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ เบอร์โทร
ติดต่อ นางวิภาวรรณ์ ปัญโยแสง ครูธุรการโรงเรียนบ้านหนองหม้อ เบอร์โทร 0811643929,0906967302 
ID LINE : nongfirstnoy

03d60d4ba1856aa54c7bd91bcccccddd.jpg
e7620bca4e79cae1d068b4013a61f46b.jpg
3b4090f942f73cc209c1f7fde8852fb5.jpg
eb4822c535cdca7cd0deac340b84218f.jpg
scroll to top