โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน หมู่ 5 ตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี 41150 เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล2 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งหมด 51 คน ข้าราชการครู 3 คน ธุรการ 1 คน ผู้อำนวยการ 1 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก บริหารบนความขาดแคลน ข้อมุลหมู่บ้าน มีประมาณ 100 หลังคาเรือน ส่วนมากประกอบอาชีพทำนา เกษตรกรรม รายได้ต่อครัวเรือนประมาณ 1500-2000 บาทต่อเดือน 

ชื่อคนที่ประสานงาน

นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

086-3178931

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

line ID : 0863178931  / https://www.facebook.com/bannongbuaban.aekapob.9

website : https://sites.google.com/site/nbbpen/

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ขณะนี้ทางโรงเรียนต้องการสนับสนุนอุปกรณ์ทางการเรียน อาทิสื่อการเรียนการสอนเนื่องจากครูไม่ครบชั้น 
คอมพิวเตอร์ , อุปกรณ์กีฬา , ทุนการศึกษา , สีทาเพื่อจะปรับปรุงบริเวณอาคารสถานที่ , โรงอาหาร , ห้องน้ำห้องส้วม 

ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ยังเห็นโอกาสทางการศึกษาของเด็กๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน เพื่อลดความเลื่อมล้ำทางการศึกษา
ให้นักเรียนได้รับความเสมอภาคในการเรียน เข้าถึงสื่อ เพื่อเพิ่มศักยภาพของนักเรียน เมื่อโตขึ้นไปแล้วจะได้เป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันข้างหน้า ทางโรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านจะให้ความอนุเคราะห์ด้วยดีเช่นเคย ขอบพระคุณครับ….นายเอกภพ จันทร์กลิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองบัวบาน

หมายเหตุ รูปกิจกรรมโรงเรียนต่างๆ จะอยู่ในเว็ปไซต์ของโรงเรียน “กิจกรรมโรงเรียน”  

scroll to top