โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง จังหวัดศรีสะเกษ

โรงเรียนบ้านหนองบัวท่าช้าง ตำบลหนองบัว อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น 51 คน

ครูจำนวน 6 คน 

รายละเอียดข้อมูล ต้องการรับบริจาคงบประมาณสนับสนุน หรืออุปกรณ์ดังนี้

       1.สนามเด็กเล่น

      2.เปลี่ยนหลังคาอาคารเรียนเรียนเป็นการเร่งด่วน ซึ่งผุ รั่ว เนื่องจากสร้างมานาน

       3. เครื่องคอมพิมเตอร์

       4..สมาร์ทTV

       5.เสื้อผ้า ชุดนักเรียน ถุงเท้า รองเท้า

        6.ทุนการศึกษา

ชื่อคนที่ประสานงาน  ผอ.สุทัศ สุขกมล

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน 0801630885

email สำหรับติดต่อประสานงาน [email protected]

ไลน์ไอดี Krutat2524

scroll to top