โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จ.อุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ตำบลขอนยูง อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี 41250

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ 40 กม. จำนวนนักเรียน 48 คน จำนวนข้าราชการครู 3 คน ครูธุรการ 1 คน ภารโรง 1 คน (ปัญหาครูไม่ครบชั้น) มีอาคารเรียน 2 อาคาร เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 – ชั้น ป.6 มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก สภาพในชุมชนเข้มแข็ง แต่มีฐานะยากจน สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่ ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา คือ กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง ดี มีสุข ในอนาคต ดังนั้นทางโรงเรียนมีความต้องการความช่วยเหลือหรือรับบริจาคสิ่งๆต่าง ที่ท่านสามารถบริจาคได้ ดังนี้

-โต๊ะรับประทานอาหารสำหรับนักเรียน
-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด โรงฝึกงาน และห้องน้ำสำหรับนักเรียน
-อุปกรณ์กีฬา ทุกชนิด อุปกรณ์ออกกำลังกาย
-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน
-เครื่องเล่นสนาม
-ทุนการศึกษา
-โต๊ะ เก้าอี้นักเรียน
-เครื่องคอมพิวเตอร์
-ซ่อมแซมและทาสีอาคารเรียน มีความทรุดโทรม 
-ทาสี วาดภาพ และลาน BBL

>>>เรื่องเร่งด่วน ซ่อมหลังคาและเพดานฝ้า อาคารเรียนชำรุด เสี่ยงอันตรายต่อนักเรียนเป็นอย่างมาก

จึงขอความกรุณาจากผู้มีอุปการคุณและผู้ใหญ่ใจดีทุกท่าน

     และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

     ผอ.สอนชัย พรมประเสริฐ 0979984491 , 0943616229 

Id line… goppii_giipop       [email protected]

scroll to top