โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล ม.4 ต.ขอนยูง อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41250

มีนักเรียน 54 คน ครู 5 คน เป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนจึงขอความอนุเคราะห์ผู้ใหญ่ใจดีให้ความช่วยเหลือบริจาคพัดลมติดผนัง

ชื่อคนที่ประสานงาน

ครูกฤตพร

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0943616229

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

goppii_giipop

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคพัดลมติดผนัง

scroll to top