โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล จังหวัดอุดรธานี

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนจำนวน 54 คน ครูและบุคลากร 5 คน ผู้ปกครองนักเรียนส่วนมากมีฐานะยากจน ทำอาชีพเกษตรกรรม 

สื่งที่โรงเรียนขาดแคลน 

1.ทุนการศึกษานักเรียน

2.งบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำ

3.เครื่องคอมพิวเตอร์

4.เครื่องเล่นสนามในร่มสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น

โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล บ้านหนองฆ้อง

ชื่อคนที่ประสานงาน

กฤตพร 

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน

0943616229

email สำหรับติดต่อประสานงาน

[email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)

goppii_giipop

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

สื่งที่โรงเรียนขาดแคลน 

1.ทุนการศึกษานักเรียน

2.งบประมาณในการซ่อมแซมห้องน้ำ

3.เครื่องคอมพิวเตอร์

4.เครื่องเล่นสนามในร่มสำหรับนักเรียนชั้นอนุบาล

scroll to top