โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล อำเภอกุดจับ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดข้อมูล


ชื่อโรงเรียน/หมู่บ้าน /ข้อมูลเบื้องต้น 
โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล  หมู่ที่ 4  บ้านหนองฆ้อง  ตำบลขอนยูง  อำเภอกุดจับ  จังหวัดอุดรธานี  41250

เนื่องด้วยโรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวลเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  ห่างจากตัวจังหวัดอุดรธานี ประมาณ  40กม.  จำนวนนักเรียน  48  คน 
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน ครูธุรการ 
1  คน  ภารโรง 
1  คน  (ปัญหาครูไม่ครบชั้น)  มีอาคารเรียน 
2  อาคาร  เปิดสอนระดับชั้น อบ.1 –
ชั้น ป.
มีงบประมาณในการพัฒนาการเรียนการสอนของนักเรียนน้อยมาก  สภาพในชุมชนเข้มแข็ง  แต่มีฐานะยากจน  สภาพครอบครัวหย่าร้างเป็นส่วนใหญ่  ขาดโอกาสทางการศึกษารอบด้าน  ทางโรงเรียนมีความคาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการศึกษา  คือ 
กุญแจสำคัญในการแก้ไขปัญหาให้กับเด็กนักเรียน  และชุมชนได้อย่างยั่งยืน เพื่อการพัฒนาของนักเรียนให้เป็นคนเก่ง  ดี 
มีสุข  ในอนาคต  

ชื่อคนที่ประสานงาน  นายสอนชัย  พรมประเสริฐ  (ผอ.รร.)  นางสาวกฤตพร  วรรักษ์

เบอร์โทรศัพท์ผู้ประสานงาน  097-9984491 , 094-3616229

email สำหรับติดต่อประสานงาน  [email protected]

ไลน์ไอดี / เฟซบุ๊ค (ถ้ามี)     goppii_giipop

รายละเอียดที่ต้องการให้สนับสนุน

-งบประมาณในการปรับปรุงห้องสมุด

-ถนนคอนกรีตภายในโรงเรียน

-เครื่องคอมพิวเตอร์

-ทุนการศึกษา

-ทาสีอาคารเรียน,ลาน BBL

scroll to top